ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Pevnost Olomouc

Pod názvem Pevnost Olomouc je skryt název pevnosti města Olomouc, jejíž části se započaly budovat už od založení města, přičemž největší rozvoj zaznamenaly především od 16. do 19. století.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Olomouc
GPS: 49.59255220, 17.25885000
Pevnost Olomouc map

Pevnost Olomouc - zajímavosti

Práce na pevnosti byly zahájeny v roce 1742 a dokončeny byly roku 1757. Autorem projektu byl Pierre Philippe Bechade de Rochepipe, příslušník habsburského inženýrského sboru, plukovník a baron. Projekt schvalovala Marie Terezie a prezident Dvorské válečné rady ve Vídni v roce 1742. Bastionová pevnost a její stavba stála tehdy 10 milionů zlatých a na víc jak 100 let byla hlavním pilířem ochrany Moravy.

Počátek stavby znamenal odstranění nepotřebných objektů, a to v dosahu až 800 m od hranic pevnosti. Její stavbě padlo víc jak deset vesnic a předměstí. Na stavbě pracovalo kolem šesti tisíc pracovníků, kteří přenesli ohromné množství zemních hmot, což je dodnes patrné v místech dnešních Smetanových sadů nebo snížení Tabulového vrchu.

Poté se hloubily příkopy, upravovaly se vodoteče a nasypávaly se valy. Od roku 1750 se armovaly bastiony číslo 8 a 9 při západní pevnosti, která měla být pro útok nejpříhodnější. Roku 1752 byla již téměř dokončena celá jihozápadní strana pevnosti a o 3 roky později už pevnost bránila město od západu a severu. V roce 1755 se práce přesunuly na jihozápad a o rok později došlo k dokončování prací v prostoru Císařské reduty, tedy na pravém břehu Moravy.

Při dokončení měla pevnost bastiony a kasematní prostory, dvě rohové a jednou předsunutou pevnůstku a čtyři reduty. Do města se dalo vstoupit pouze čtyřmi branami.

Své kvality měla pevnost možnost ukázat už rok po svém dokončení, kdy město bránila proti pruské armádě. Během 18. století byla pevnost spíše udržována a poslední přípravy na obranu se uskutečnily roku 1866.

Během 70. let 19. století Olomouc chtěla pevnost odstranit, došlo ke zboření některých městských bran a k úplnému zrušení funkce pevnosti došlo 9. března 1886. Fakticky zrušena byla v roce 1889.

Jednotlivé části pevnosti se začaly bourat v roce 1876 a bourací práce pokračovaly až do 70. let minulého století.

 

Autor: Andrea Štyndlová