ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Potštejn (zřícenina)

Zaujal Vás hrad se zvláštním jménem? Hrad Potštejn na zalesněném kopci, který obtéká Divoká Orlice, nese jméno svého zakladatele z rodu Drslaviců – Půty. Potštejn byl vystavěn v do té doby neobydlené oblasti českého království a byl rodu Drslaviců udělen v léno. Potštejn je vlastně zkomolené pojmenování Puttenstein, čili Půtův kámen. Původní gotický hrad byl pak dále přestavován a rozšiřován, opuštěn i upravován. I v současnosti probíhá jeho rekonstrukce. Potštejn patří k největším zříceninám našich hradů.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Potštejn
GPS: 50.07808310, 16.30886920
Potštejn (zřícenina) map

Potštejn (zřícenina) - zajímavosti

Návštěva mohutné zříceniny Vás uchvátí

Návštěva zříceniny Hradu Potštejna je něčím, co byste si rozhodně neměli nechat ujít. Prohlédnout si můžete zříceniny okolních budov, samotného paláce, hradeb s branami i věží. Výstava o historii hradu je umístěna v nejvíce zachované vstupní bráně. Obdivuhodné jsou i kaplička křížové cesty a barokní kaple. Zde je možno objednat církevní svatební obřad.

Hrad Potštejn měl mnoho majitelů

Po rodu Drslaviců přešel hrad Potštejn do vlastnictví zástavních pánů, z pozdějších majitelů budete určitě znát například Jiřího z Poděbrad, pány z Pernštejna a hrabata Chamaré. Hrad byl obléhán králem Karlem IV., který nechal hrad nejdříve rozbořit a potom kvůli velkému významu pro obranu země znovu obnovit. Ke skutečné přestavbě a vylepšení došlo za vlády Pernštejnů, kteří zde vybudovali skutečně reprezentativní renesanční sídlo. K opevnění hradu byly přidány další okruhy hradeb. V pozdějších dobách již hrad nevyhovoval jako panské sídlo a klesl i jeho význam pro obranu. V 18. století přešel hrad do majetku šlechticů francouzského původu Chamaré. Posledními majiteli byli páni z Dobřenic, kterým byl Potštejn po r. 1945 konfiskován a nyní je majetkem obce Potštejn.

Potštejn jako inspirace Jiráskova Pokladu

Pokud jste někdy slyšeli jméno hraběte Chamaré, jistě to bylo v souvislosti s místními pověstmi o pokladu. Rytíř Mikuláš z Drslavic se mstil za zabití svého otce a stal se loupeživým rytířem. Bohatství, které nashromáždil, se nikdy nenašlo. Má být údajně zasypáno ve sklepení hradu. V nároží paláce se vyskytuje tajemný latinský nápis, který si hrabě Chamaré vysvětlil jako nápovědu, kde je poklad ukryt. Neúspěšně pak hledal poklad další 35 let. Rozbořil velkou část hradu, ale nic nenašel. Jeho snaha se stala inspirací pro spisovatele Aloise Jiráska k jeho románu Poklad.

 

Autor: Helena Syslová