ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Valečov (zřícenina)

V západní části Českého ráje nemůžete přehlédnout zříceninu hradu Valečov. Tyčí se na pískovcích u obce Boseň a jeho silueta láká k návštěvě tohoto pozoruhodného místa. Je to jeden z mála hradů v Českém ráji, který má české jméno, převládají spíše názvy německé. Hrad Valečov je součástí Zlaté stezky Českého ráje, trasy, která spojuje nejznámější a nejhezčí místa Českého ráje od Mladé Boleslavi do Jičína.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Boseň
GPS: 50.51060810, 15.02596390
Valečov (zřícenina) map

Valečov (zřícenina) - zajímavosti

Valečov je skalní hrad

Když se zadíváte na Valečov a jeho umístění, napadne Vás, že zakladatelé hradu výhodně využili toho, co jim příroda nabízela. Pískovcové skály svým rozložením vytvořily vhodné místo, které bylo přímo předurčeno ke stavbě hradu. Valečov je nejrozsáhlejší český skalní hrad a je velmi členitý. Při jeho výstavbě byly použity i skalní prostory a pukliny. Hrad tvořilo hradní jádro, dvě předhradí a opevněná část se skalními byty a pomocnými prostorami, kuchyní, zásobárnami a sklepy. Kombinována je skála i zděná zástavba.

Hrad založila místní šlechta

Přesné datum vzniku hradu není známo. Založen byl pravděpodobně místní šlechtou pány z Valečova jako kombinace dřevěného hradu a skalních místností. Hrad byl v 15. století vypálen. Za vlády Jiřího z Poděbrad pánové z Valečova hrad vybudovali znovu, včetně patřičného opevnění. Vybudovali podhradí a přibyly hospodářské budovy. Hrad sloužil i jako zimoviště pro vojsko. Po vymření rodu pánů z Valečova se na hradě střídali majitelé. Bitva na Bílé hoře uzavřela historii hradu jako panského sídla. Hrad byl zkonfiskován a začal chátrat. Úplně opuštěn byl v 18. století, skalní světnice obývala chudina.

Čertova šlápota u trosek hradu

Okolo zříceniny hradu se nacházejí tvarově zajímavá skaliska, která podněcují fantazii návštěvníků. Na jedné skále můžete vidět podivný otisk jako od kopyta. Právě k tomuto otisku se vztahuje jedna z hradních pověstí. Lidé v podhradí se v té době k sobě chovali tak, že se rozzlobilo i peklo. Byl vyslán čert, který měl chodit po kraji a lidi vystrašit a napravovat. U hradu Valečova potkal čert dva vozky s povozy. Vozkové se hádali o to, kdo z nich projede jako první úzkou průrvou mezi skalami a nemohli se dohodnout, žádný nechtěl ustoupit. Čerta jejich chování rozčílilo a rozhodl se je vytrestat. Dupnul kopytem na skálu, ta se začala drolit a vozkové honem jedem druhému pomohli a ujížděli odtud. Otisk čertova kopyta však na skále zůstal dodnes. 

 

Autor: Helena Syslová