ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Jenčov (zřícenina)

České království se v dávných dobách rozprostíralo od Alp k Uhrám a bylo omýváno z jihu Jaderským a ze severu Baltským mořem. Majestát Koruny české odvál čas, ale v naší zemi zůstalo téměř pět set tvrzí, hradů a zřícenin, jenž připomínají slavné i temné chvíle našich dějin.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Pohodnice
GPS: 50.03650030, 13.98601000
Jenčov (zřícenina) map

Jenčov (zřícenina) - zajímavosti

Jedním z těchto tajemných a mlčenlivých svědků časů minulých je torzo hradu Jenčov, ležící na pomezí okresů Kladno, Beroun a Rakovník. Pověst vypráví, že český král kdysi projížděl krajem a hledal místo pro svůj lovecký hrádek. V jedné z místních vesnic přisedl v hostinci mezi obyčejný lid, objednal víno a požádal o radu, kde by mohl lovecké sídlo postavit. Místní ho dovedli ke skalisku nad potokem uprostřed lesů a on tam pak skutečně vystavěl hrad.

Fakta říkají, že i když první písemná zmínka o hradu, někdy zvaném i Jinčov, pochází z roku 1606, jeho historie je podstatně delší. Díky archeologickým nálezům víme, že hrad pochází z přelomu 13. a 14. století, ale kdo byl jeho zakladatelem není jasné.

Jenčov je jedním z nejmenších hradů u nás, palác byl asi 17 metrů dlouhý a 9 metrů široký. Hranolová věž měla rozměry 7x10 metrů. Na rozvalinách je patrné, že v přízemí paláce byly pouze dvě nevelké místnosti. To jen potvrzuje, že nebyl určen ke stálému obývání. Z okenního otvoru v hradní zdi se vám nabídne patrně stejný pohled, jaký vídával při odpočinku po lovu každý z jeho majitelů. Okolní krajina je Národní přírodní rezervací, nesoucí jméno potoka Vůznice, protékajícího pod zbytky hradu. Jenčov je jediné zpřístupněné místo tohoto chráněného území.

V současné době o zříceninu pečuje Spolek hradu Jenčov, který se snaží zbytky hradebních zdí zakonzervovat. Pod torzem hradu najdete dřevěnou skříňku s vyobrazením původní podoby Jenčova a sešitem určeným k zápiskům návštěvníků. Stojí zde i naučná tabule s informacemi o hrádku a o rezervaci.

 

Autor: Ivana Dondová