ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Košťálov (zřícenina)

Zřícenina hradu Košťálov, vypínající se a strmém kopci, se nachází v kouzelném kraji Českého středohoří, a svou malebnou polohou navíc tvoří jednu z jeho dominant. Z původního hradu se toho do dnešních dob mnoho nedochovalo, nicméně i přesto stojí Košťálov za návštěvu i strmější výšlap.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Košťálov
GPS: 50.49020000, 13.98472580
Košťálov (zřícenina) map

Košťálov (zřícenina) - zajímavosti

Zřícenina se nachází jen několik málo kilometrů ve směru na západ od Lovosic. O vzniku původního hradu toho z pramenů není mnoho známo, dokonce ani přesnější datum výstavby a jméno stavitele nelze jasně určit. První zmínka o Košťálově, vážící se k roku 1372, však zmiňuje purkrabího Aleše mladšího ze Slavětína, z čehož by bylo možné vydedukovat, že k založení hradu došlo někdy během 14. století.

V tomtéž období se prameny zmiňují také o jakémsi Petrovi z Košťálu, šlechtici, který toto území i s tehdejším hradem pravděpodobně vlastnil, ovšem pravděpodobně nebyl přímo iniciátorem stavby samotné. Říká se také, že se jednalo o královský hrad.

Možnými stavebníky hradu mohli být Slavětinští, Házmburkové či Kaplířové ze Sulevic, kterým Košťálov patřil počátkem 15. století, a kteří zde sídlili až do poloviny 16. století. Ti poté přesídlili do lépe přístupné tvrze, nacházející se pod hradem, a Košťálov mezitím začal chátrat a pustnout. Během 30leté války byl již nadobro opuštěný.

Pokud si na Košťálov uděláte výlet v současné době, uvidíte torzo věžovitého paláce, který je už z dálky viditelnou dominantou jednoho z vrchů Českého středohoří. Obytná věž, obtočená parkánem, sloužila ve svých dobách nejen k bydlení, ale přirozeně také pro obranu.

K hradu se dá dnes dostat například z vesnice Boreč, odkud je to po žluté turistické značce asi 2,5 km. Dalším výchozím bodem může být vesnice Třebenice, ze které se k hradu dostanete po zelené turistické značce, anebo vesnice Sutom.

 

Autor: Andrea Štyndlová