ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Arboretum Bílá Lhota

Arboretum v Bílé Lhotě, které najdete jen pár kilometrů ve směru na východ od hradu Bouzova, je národní přírodní památkou, rozkládající se na ploše dosahující bezmála tří hektarů. Uvidíte tady přibližně tři stovky nejrůznějších druhů i kultivarů dřevin.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Arboretum Bílá Lhota, Bílá Lhota
GPS: 49.70980440, 16.97645560
Arboretum Bílá Lhota map

Arboretum Bílá Lhota - zajímavosti

Co je zde k vidění?

Například různobarevné buky, cypřiše, túje,borovice, břízky,douglasky, ale i řada vzácných sbírkových dřevin, jako jsou japonské javory nebo magnólie. Jednotlivé stromy jsou seskupeny v závislosti na nárocích na klima, živiny i půdu.

Co se týče zemí, ze kterých dřeviny pochází, je zde zastoupena Evropa, Asie (Čína, Korea, Japonsko, Mandžusko i Sibiř), severní Amerika nebo Mexiko.

Arboretum Bílá Lhota je otevřeno od dubna do října. V dubnu a říjnu pouze o víkendech, v ostatních měsících denně mimo pondělí.

Historie arboreta

Zdejší zahrada bývala součástí tvrze a hovoří se o ní poprvé v 15. století, nicméně tou dobou se ještě nejednalo o zahradu okrasnou. K založení původního parku u renovovaného zámku došlo kolem roku 1700 a od konce 18. století až do roku 1870 zámek patřil rodu Ostheimů, přičemž tehdy už mluvíme o upraveném parku.

V roce 1870 zámek kupuje Jan Riedel, za jehož působení byl upraven ve francouzsko-anglickém stylu. Největší zásluhu na současné podobě parku má jeho vnuk, Quido Riedel, který roku 1898 v parku vysadil několik dubů, vytvořil skalku a působil také v arboretu v Novém Dvoře u Opavy. V Bílé Lhotě shromáždil cennou sbírku okrasných a exotických stromů a celý park z estetického hlediska nesmírně pozvedl.

Po druhé světové válce veškerý majetek Riedlových propadl státu, místnímu národnímu výboru, kterému scházely finanční prostředky k tomu, aby park udržoval, a tak začal pustnout. Palmy byly přestěhovány do chlévů, kde zahynuly, skleníky se začaly využívat jako prádelna.

Od roku 1965 převzalo park do své správy Vlastivědné muzeum Olomouc. Byly obohaceny dendrologické sbírky, proběhly dosadby a nutné úpravy parku. Pro veřejnost byl park otevřen v roce 1968 a roku 1969 byl park vyhlášen zvláště chráněným územím. Dnes je Národní přírodní památkou.

 

Autor: Andrea Štyndlová