ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie Brno

Při severním okraji Mendlova náměstí ve Starém Brně, v sousedství ulice Úvoz a Pekařská, najdeme baziliku Nanebevzetí Panny Marie, která se právem může pyšnit označením "perla moravské gotické architektury".

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Mendlovo nám. 1b, Brno-střed
GPS: 49.19199500, 16.59451280
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie Brno map

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie Brno - zajímavosti

Roku 1323 založila Eliška Rejčka při farním kostele Panny Marie klášter cisterciaček Síň Svaté Marie neboli Aula Sanctae Mariae. Eliška Rejčka žila poslední roky svého života na brněnském Špilberku a coby díky za svůj pobyt v Brně, chtěla se tomuto městu nějak odvděčit, přičemž jako nejlepší nápad se jevilo založení nového kostela s klášterem. K této události se vztahuje pověst o výběru vhodného místa ke stavbě kláštera. Eliška Rejčka prý k němu použila třech praporků, vystoupala na Hladovou věž na Špilberku a hodila všechny tři praporky dolů. Jeden z nich spadl přímo pod hrad, na Staré Brno, kde královna poté nechala vystavět klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Druhý praporek se už nikdy nenašel a ten třetí doletěl do Komína, kde královna také započala stavbu nového kostela.

Gotická bazilika Nanebevzetí Panny Marie je ojedinělá jednak svým půdorysem a na první pohled také stavebním materiálem, neomítnutým režným cihelným zdivem s jen střídmě uplatněným tesaným kamenem.

Během josefínských reforem byly do kláštera přesídleni augustiniáni a působil zde také augustiniánský opat Jan Gregor Mendel, který právě ve zdech tohoto kláštera objevil teorii dědičnosti.

Roku 1987 se konalo povýšení tohoto chrámu papežem Janem Pavlem II. Od tohoto roku získal kostel titul BASILIKA MINOR.

Ve sklepních prostorách kláštera se nachází vinárna U královny Elišky, která je velkým turistickým lákadlem, protože zdejší sklep vznikal současně s klášterem samotným a krom toho se zde konala celá řada středověkých i novověkých slavností a večeří. V koštárně, nejhlubším místě vinárny, se nachází také unikátní lis na víno z roku 1711.

 

Autor: Andrea Štyndlová