ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Kostel sv. Michala Brno

Jeden z řady brněnských kostelů je zasvěcen sv. Michalovi, najdeme ho přímo v centru Brna na Dominikánském náměstí, takřka v těsném sousedství nové radnice. Jeho historie sahá až do 13. století, ovšem v době, kdy Brno obléhala švédská vojska, byla stavba zničena. Současná barokní podoba je dílem brněnského stavitele Jana Křtitele Erny a pochází z 2. poloviny 17. století.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Dominikánské nám., Brno-střed
GPS: 49.19357220, 16.60660690
Kostel sv. Michala Brno map

Kostel sv. Michala Brno - zajímavosti

Kostel sv. Michala vznikl z iniciativy dominikánů, jejichž řád v kostele působí doposud. V rámci Brna jsou dominikáni jedním z nejstarších řádů, kteří se zde usadili. Pro své působení a klášter si vybrali místo u západního ochozu městských hradeb, přičemž kostel sv. Michala pravděpodobně vznikl na místě, kde předtím stávala románská rotunda, na úpatí dnešního Petrova.

Brněnský dominikánský klášter byl založen přibližně v době mezi lety 1228-1230. Ve 13. století byl pak chrám rozšířen o pozdně románskou křížovou chodbu a v polovině 14. století a ke konci 15. století proběhly přestavby kostela v gotickém duchu a také pozdně gotická křížová cesta.

Během období středověku byl kostel sv. Michala v Brně velmi významným místem. Zahajovaly se zde sněmy zemských stavů a moravští markrabí se právě v tomto kostele uváděly do funkce.

Během 30tileté války byl kostel značně poničen a mezi lety 1658-1679 byl u iniciativy členů rodu Dietrichštejnů vystavěn nový, v raně barokním stylu, který je nám známý ze současné podoby. Jan Křtitel Erna, stavitel kostela, změnil jeho původní orientaci a presbytář směřoval k západu, kdežto z východu byla vybudována monumentální fasáda. Přibližně ve stejné době vznikla také terasa a její bohatá sochařská výzdoba.

Řád dominikánů v kostele sv. Michala působil až do dob josefínských reforem, kdy byl řád Josefem II. zrušen a celkem 45 bratří donuceno k odchodu. V době napoleonských válek byly prostory kláštera využívány jako nemocnice a vězení. V současné době je v kostele sv. Michala opět řád dominikánů.

 

Autor: Andrea Štyndlová