ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Klášter Rosa coeli v Dolních Kounicích

Vypravte se na svých cestách do rozsáhlého komplexu ženského premonstrátského kláštera v Dolních Kounicích, který částečně obklopuje středověká kamenná zeď. Do areálu se vstupuje impozantní gotickou branou přes bývalý hospodářský dvůr. Naleznete zde konventní kostel Panny Marie dochovaný v obvodovém zdivu, křížovou chodbu s rajským dvorem a přilehlou kapitulní síní. K těmto budovám směrem k řece přiléhají také obytné objekty, jimž dominuje barokní budova bývalého konventu.

Klášter Rosa coeli v Dolních Kounicích Klášter Rosa coeli v Dolních Kounicích Klášter Rosa coeli v Dolních Kounicích

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Klášter Rosa coeli, Dolní Kounice
GPS: 49.06892190, 16.47129920
Klášter Rosa coeli v Dolních Kounicích map

Klášter Rosa coeli v Dolních Kounicích - zajímavosti

Po úzkých schodech je potom možné vystoupit až nad koruny klášterního zdiva, odkud se otvírá nádherný výhled na klášterní areál a pohled na nedaleký hrad a zámek.

V klášteře, především v přízemí křížové chodby, jsou shromážděny některé architektonické články a jiné součásti jeho někdejší výbavy nalezené při zabezpečovacích pracích zříceniny. Některé fragmenty pocházejí z jiných míst v Dolních Kounicích, zejména z hradu a zámku. Mezi nejvýznamnější patří např. neúplný náhrobek neznámého brněnského kanovníka s rytou kresbou kněze držícího kalich z roku 1349, torzo pozdně gotického náhrobku dolnokounického probošta Jiřího z doby okolo roku 1500 nebo fragment mramorového renesančního náhrobku s hlavou šlechtičny a znakem Žabků z Limberka (snad Anny Žabkové, z doby po r. 1588).

 

Autor: město Dolní Kounice