ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Židovská synagoga v Dolních Kounicích

Židovská synagoga, která je nejvýznamnější a nejzachovalejší stavbou bývalého židovského ghetta byla postavena v roce 1652–1655 v raně barokním slohu a patří k nejstarším synagogám na Moravě. V roce 1851 byla přistavena ženská galerie s pavlačí. Za německé okupace byl interiér zničen a mobiliář odvezen. Poté sloužila převážně jako skladiště. V roce 1988 až 2004 prošla kompletní renovací a nyní slouží kulturním a společenským účelům. Vchod synagogy zdobí tesaný kamenný reliéf. Stěny interiéru jsou vyzdobeny cennou barokní výmalbou s liturgickými texty v hebrejštině. Nachází se zde i malá expozice věnovaná historii zdejší židovské obce.

Židovská synagoga v Dolních Kounicích Židovská synagoga v Dolních Kounicích

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: U Synagogy ev. č. 332, Dolní Kounice
GPS: 49.06995810, 16.46366500
Židovská synagoga v Dolních Kounicích map

Židovská synagoga v Dolních Kounicích - zajímavosti

Nedaleko se nachází židovský hřbitov, který byl založen v roce 1680 ve svahu nad ghettem. Původně byl přístupný ze severní strany pěší cestou. Nynější vchod je z jihu z ulice Trboušanské. Hřbitov je ohrazen masivní kamennou zdí. Nalézá se zde asi 1 500 náhrobků nepravidelně rozmístěných. Řada z nich pochází z období baroka a klasicismu, přičemž nejstarší se datuje k roku 1688.

Původní židovská osada v Dolních Kounicích se nacházela v prostoru dnešních ulic Růžová a Tovární, tedy mezi vrchnostenským sídlem - hradem a křesťanským městečkem. Tato poloha je typická pro všechny židovské obce. V  povýšené poloze jižněji byla roku 1652 postavena právě synagoga a další stavební rozvoj se proto odvíjel v bloku okolo ní.

 

Autor: město Dolní Kounice