ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Bazilika Navštívení Panny Marie Svatý Kopeček u Olomouce

Jen asi 8 km směrem na severovýchod od Olomouce se nachází Svatý Kopeček, známé poutní místo, srdce farnosti a barokní skvost České republiky.

Bazilika Navštívení Panny Marie Svatý Kopeček u Olomouce

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: návrší Jana Pavla II. 1/1, Olomouc - Svatý Kopeček
GPS: 49.62948000, 17.33862970
Bazilika Navštívení Panny Marie Svatý Kopeček u Olomouce map

Bazilika Navštívení Panny Marie Svatý Kopeček u Olomouce - zajímavosti

Poutní místo se pojí se jménem olomouckého kupce Samuela Andrýska, kterému se zde roku 1629 prý zjevila Panna Marie a on se proto rozhodl postavit na tomto místě kapli. Místu se dříve říkalo Svatá Hora a kaple zde stála už roku 1633. Údajně se zde už po jejím vystavění dály zázraky. Místo však bylo poškozeno Švédy a mezi lety 1650 až 1656 opět obnoveno.

Zázračná kaple přitahovala stále větší a větší množství poutníků a postupem času její velikost svému účelu přestala stačit. Se stavbou současného barokního kostela Navštívení Panny Marie bylo započato v roce 1669 hradišťským opatem Norbertem Želeckým a jeho vysvěcení, které provedl biskup Karel II. Lichtenštejn, se konalo roku 1679.

Místo dokonce navštívil také papež Jan Pavel II. a kostel povýšil na baziliku minor. Stalo se tak v květnu roku 1995.

Bazilika Navštívení Panny Marie tvoří dominantu celému zdejšímu kraji a je viditelná snad z každé vyhlídkové věže v Olomouci. Barokní bazilika má v průčelí dvě věže a dekorují ho sochy dvanácti apoštolů, sv. Šebestiána a sv. Rocha. Vchod baziliky dekorují sochy, které mají symbolizovat štědrost, fámu a naději, jejichž autorem je Josef Winterhalder. Spodní průčelí zdobí sochy sv. Augustina, Štěpána a Norberta a v horním průčelí najdeme sochu Panny Marie a malého Ježíška.

Dispozice kostela je jednolodní, je opatřen dvěma sakristiemi a průchozími kaplemi po svém obvodu. V místě transeptu (křížení příčné lodě s hlavní) se nachází kopule, kterou dekorují fresky z roku 1731, jejichž autorem je Jan Kryštof Handke.

Poté, co byl zbořen nedaleký klášter, byla přebudována spojovací chodba kláštera a kostela, a to podle vzoru Svatých schodů v Jeruzalémě, po nichž prý kráčel Ježíš poté, co ho Pilát Pontský odsoudil.


Autor: Andrea Štyndlová