ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Kostel Panny Marie Sněžné Praha

Jednu z nejvyšších církevních památek a zároveň korunovační chrám, kostel Panny Marie Sněžné, najdete na Jungmannově náměstí na Novém Městě v Praze. Založil ho samotný císař Karel IV. a jedná se o jeden z nevýznamnějších pražských kostelů, v jehož interiéru se nachází jeden z nejmohutnějších oltářů v Praze.

Kostel Panny Marie Sněžné Praha Kostel Panny Marie Sněžné Praha Kostel Panny Marie Sněžné Praha Kostel Panny Marie Sněžné Praha Kostel Panny Marie Sněžné Praha

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Jungmannovo nám. 753/18, Praha 1
GPS: 50.08308080, 14.42376000
Kostel Panny Marie Sněžné Praha map

Kostel Panny Marie Sněžné Praha - zajímavosti

Jak již bylo zmíněno, kostel Panny Marie Sněžné byl založen Karlem IV. Stalo se tak roku 1347 a to za účelem výstavby klášterní svatyně karmelitánů a především korunovačního chrámu. Původní záměr bylo postavit kostel ještě větších rozměrů, než jsou ty nynější. Výška lodi měla činit 40 m a délka celkem 100 m, nicméně z původních plánů nakonec sešlo a vystavěn byl pouze klášter a presbytář.

Během husitských válek byl kostel značně poničen a postupně chátral, dokonce spadla i gotická klenba hlavní lodi. Během husitské doby právě v tomto kostele působil také Jan Želivský.

Počátkem 17. století se novými majiteli celého areálu stali bosí františkáni, kteří začali s jeho opravami. Byla vystavěna vstupní přístavba s kruchtou a především byla opravena klenba, kterou nahradila renesanční konstrukce. Přilehlý klášter byl pak zrekonstruován v barokním stylu. Původní gotické zdivo se do současné doby dochovalo pouze v kapli sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie.

Celková výška kostela je 31,5 m, čímž se stává jednou z nejvyšších církevních památek na území Prahy.

Interiér kostela se může pochlubit především jedním z nejmohutnějších oltářů v Praze. Výška raně barokního sloupového oltáře činí úctyhodných 29 m a nese sedmimetrový kříž se sochami Pany Marie a sv. Jana. Vznikl mezi lety 1649 - 1651 rukou neznámého umělce. V ústřední části oltáře se nachází obraz, znázorňující legendu, týkající se přívlastku "sněžná".

Levý boční oltář je dekorován barokním obrazem s motivem Zvěstování Panny Marie, jehož autorem je Václav Vavřinec Reiner.

 

Autor: Andrea Štyndlová