ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Kostel Panny Marie Vítězné Praha

Pražský malostranský kostel zasvěcený Panně Marii Vítězné na nás možná na první pohled může působit zcela všedně, ovšem jedná se pouze o klamný dojem. Zdi tohoto významného kostela totiž ukrývají sošku Pražského Jezulátka, kterou přicházejí uctít lidé z celého světa.

Kostel Panny Marie Vítězné Praha Kostel Panny Marie Vítězné Praha Kostel Panny Marie Vítězné Praha Kostel Panny Marie Vítězné Praha Kostel Panny Marie Vítězné Praha Kostel Panny Marie Vítězné Praha

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Karmelitská 9, Praha 1
GPS: 50.08568500, 14.40364970
Kostel Panny Marie Vítězné Praha map

Kostel Panny Marie Vítězné Praha - zajímavosti

Vznik kostela se datuje do let 1611 - 1613 a iniciativa se přikládá německy mluvícím luteránům. Z počátku byl kostel zasvěcen Nejsvětější Trojici, ale roku 1625 bylo zasvěcení změněno Panně Marii Vítězné a sv. Antonínu Paduánskému. V této době také Ferdinand II. Svěřil kostel do rukou řádu bosých karmelitánů, jejichž klášter ke kostelu přiléhal.

V současné době již klášter svou původní funkci neplní a v budovách je sídlo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ke stavbě věže došlo v roce 1625 a roku 1664 vzniklo monumentální průčelí kostela se sochou Panny Marie s dítětem. V interiéru kostela se nachází dvě kaple, které od sebe odděluje zlatá mříž. Při pravé straně se nachází kaple Panny Marie se skleněnou skříňkou, v níž je uložena milostná socha Madony, pocházející z roku 1626. Vlevo se pak nachází kaple sv. Kříže s Pražským Jezulátkem, které sem bylo umístěno mezi lety 1656-1776.

Hlavní oltář kostela Panny Marie Vítězné pochází z roku 1717, má tvar vítězného oblouku a sochy znázorňují sv. Jana Křtitele, sv. Terezii a proroky Elizea a Eliáše. Při horní části oltáře se nachází kopie obrazu, znázorňující Pannu Marii s Josefem a pastýři nad jesličkami.

Řád bosých karmelitánů byl velmi přísný a v podstatě přežíval pouze z almužen. Často tedy zápasil s chudobou a v době, kdy byla situace asi nejhorší, darovala jim Polyxena z Lobkovic sošku Jezulátka s tím, že budou-li ji karmelitáni uctívat, jejich bída skončí. Mniši se pak k Jezulátku každý den modlili a slova Polyxeny z Lobkovic se naplnila.

Celkem 47 cm vysoká soška zachycuje Ježíše v ranném věku, oblečeného ve splývavou košilku, s jemným obličejem a kudrnatými vlásky. Podle liturgického období se soška převléká do jiných šatiček čtyřech základních barev: bílé, fialové, červené a zelené. Při korunovaci má na sobě soška královské šaty a hermelínový plášť.

Lidé z celého světa se do kostela Panny Marie Vítězné sjíždějí, aby Pražské Jezulátko uctili, žádali za uzdravení, pomoc či narození dítěte. Jezulátko má žehnající gesto a jeho levá ruka drží glóbus s křížem coby symbol celého světa, spočívajícího v jeho rukou.

 

Autor: Andrea Štyndlová