ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Kostel sv. Jakuba Praha

Jeden z nejznámějších pražských kostelů je zasvěcen svatému Jakubovi, roku 1232 ho nechal vystavět Václav I, nachází se na Starém Městě a je s ním spojena řada legend a pověstí. Pravděpodobně nejznámější z nich je spojena se soškou Panny Marie na hlavním oltáři, která bývala považována za kouzelnou. Odedávna ji lidé uctívali a přinášeli k ní dary, jichž se chtěl zmocnit lupič. Ten se nechal v kostele zamknout, aby mohl dary následně ukrást. V momentě, kdy bral šňůru s dukáty ruka sošky Panny Marie ho chytla za ruku tak pevně, že zloděje našel představený kláštera až ráno, při otevření kostela. Ruka sochy pustila zloděje až tehdy, když se jí představený kláštera zeptal, zda má být zlodějovi ruka useknuta. Ta mu poté skutečně byla uťata a návštěvníci ji mohou vidět i dnes. Visí totiž zavěšená na řetízku přímo v kostele.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Malá Štupartská 635, Praha 1
GPS: 50.08833250, 14.42472170
Kostel sv. Jakuba Praha map

Kostel sv. Jakuba Praha - zajímavosti

Jiná pověst souvisí s Vratislavem Václavem z Mitrovic, který je v kostele pochován. Údajně se mu ve snu zdálo, že poté, co zemřel, znova obživl. Ze strachu, že by se něco takového mohlo skutečně stát, prosil, aby mu bylo po smrti propíchnuto srdce jehlou, což ovšem lazebník nedokázal splnit. Vratislav Václav z Mitrovic ale po smrti a uložení do rakve skutečně obživnul a víkem rakve marně tloukl do náhrobního kamene. Mrtvého a s hrůzou v očích ho vedle rakve údajně objevili mniši.

Kostel sv. Jakuba patří v Praze k těm nejvýznamnějším a najdete ho při ulicích Jakubská a Malá Štupartská. Sv. Jakub Větší, kterému je kostel zasvěcen, byl bratr evangelisty Jana. Kostel dnes společně se školní budovou a klášterem minoritů vytváří unikátní urbanistický celek.

O výzdobu interiéru kostela se postarali přední barokní umělci. Umučení sv. Jakuba, obraz, umístěný v hlavním oltáři, je dílem Václava Vavřince Reinera, krom toho se zde nachází třetí největší soubor obrazů malíře Petra Brandla, umístěných na oltáři sv. Václava, Všech svatých, sv. Josefa a Nanebevstoupení Panny Marie.

V interiéru kostela sv. Jakuba na sebe největší pozornost strhává impozantní náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic, který byl nejvyšším českým kancléřem. Návrh náhrobku provedl J. B. Fischer z Erlachu a svými sochařskými díly jej vyzdobil Maxmilián Brokoff.

Nejstarším sochařským dílem v interiéru kostela je však polychromovaná pozdně gotická Pieta, z doby kolem roku 1500, umístěná na hlavním oltáři.

 

Autor: Andrea Štyndlová