ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Strahovský klášter Praha

Strahovský klášter je nejstarším premonstrátským klášterem v Čechách, najdeme ho poblíž Pražského hradu a uchovává cenné obrazy a knihy, nemluvě o architektonické hodnotě komplexu.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1 - Hradčany
GPS: 50.08665000, 14.38926940
Strahovský klášter Praha map

Strahovský klášter Praha - zajímavosti

V roce 1140 Strahovský klášter založil kníže a tehdy ještě budoucí král Vladislav II., přičemž o jeho založení se zasloužil Jindřich Zdík, olomoucký biskup. Právě král Vladislav II. je také ve Strahovském klášteře pohřben. Premonstráti ze Steinfeldu sem byli pozváni roku 1143.

Roku 1258 stihl celý komplex zničující požár, po němž musel být klášter rekonstruován, přičemž další rekonstrukce prodělal i později. V současné době má klášter barokní podobu, kterou mu vtiskl architekt Anselmo Lurago.

Strahovský klášter svou funkci plnil až do roku 1950. Tehdejší režim toho roku zařídil odvoz řeholníků z kláštera do sběrných táborů. V současnosti však klášter opět funguje a má celkem 74 řeholníků, z nichž někteří působí po celém území České republiky, jiní působí přímo v klášteře.

V klášterním prostoru je důležitým prostorem kapitulní síň, které byla roku 1990 navrácena její původní podoba, a ve které probíhá přijímací obřad nových členů řádu. Síň také uchovává vzácné obrazy a jiná umělecká díla významné hodnoty. Strahovský klášter se krom toho může též pochlubit obrazárnou s cennými malířskými díly od gotiky po romantismus, přičemž tyto sbírky se v Čechách řadí mezi nejvýznamnější.

V klášterní knihovně, která se v České republice řadí mezi vůbec nejzachovalejší a nejcennější, je uloženo víc jak 200 000 knih. Z toho 3 000 činí rukopisy a 1 500 prvotisků, uložených ve speciálním depozitáři.

Ve zdech Strahovského kláštera se nachází také cenný unikát v podobě překrásných varhan, na něž si párkrát zahrál i Wolfgang Amadeus Mozart. Zajímavostí je i fakt, že je zde pohřben sv. Norbert, zakladatel řádu premonstrátů a unikátem je i klášterní bazén, vybudovaný ve 12. století.

 

Autor: Andrea Štyndlová