ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Pražský hrad (hrad)

Tisíc let architektury na jednom místě, evropské i české dějiny – to Vám nabízí Pražský hrad. Z původního středověkého hradiště vznikl celý komplex ulic, náměstí, zahrad a památných budov. Kam se podíváte, tam je možno obdivovat stavební skvosty i nejrůznější umělecké památky. Projděte se po místech odpočinku českých světců i známých panovníků – sv. Václava, sv. Ludmily, sv. Víta, sv. Vojtěcha, krále Přemysla Otakara II., císaře Karla IV. A Rudolfa II. V současnosti je Pražský hrad sídlem prezidenta republiky, jsou zde uloženy korunovační klenoty a další poklady a relikvie.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Hradčany, Praha 1
GPS: 50.09040110, 14.39991190
Pražský hrad (hrad) map

Pražský hrad (hrad) - zajímavosti

Největší hradní komplex na světě

S plochou 70 000 čtverečních metrů je Pražský hrad největší ucelený hradní komplex na světě. Objekty, které jsou návštěvníkům stále přístupné, jsou například Starý královský palác, Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, Chrám sv. Víta, Rožmberský palác a mnohé další. Navštivte stálé expozice – Příběh Pražského hradu nebo Svatovítský poklad. V předem určených termínech si můžete dopřát prohlídku reprezentačních prostor Hradu. Atraktivní je i slavnostní střídání vojáků Hradní stráže vždy v 12:00. Váš obdiv jistě vzbudí také zahrady Pražského hradu, které jsou po dobu sezóny volně přístupné.

Historie začíná v polovině 9. století

Jistě víte, že historie Pražského hradu je neodmyslitelně spjata s rodem Přemyslovců. Knížecím a později královským sídlem byl Pražský hrad od 10. století, usadil se zde také nejvyšší církevní představitel, pražský biskup. Největší změny prodělal pražský hrad v době vlády Lucemburků, císaře Karla IV. Další etapa přestavby nastala v době vlády Rudolfa II. Poslední velká přestavba proběhla v 18. století, rekonstrukce a úpravy probíhají i v současnosti. Pražskému hradu dominuje Svatovítský chrám, který vyrostl na místě rotundy z roku 925 a jehož stavba byla dokončena až v roce 1929.

Pražský hrad je opředen pověstmi

Z pověstí, které se vztahují k Pražskému hradu, by se dala sestavit celá kniha. Průvodci Vám budou vyprávět snad nejznámější pověst o zvonu Zikmund, který visí v Svatovítském chrámu. Když hrozí zemi nebezpečí, srdce zvonu pukne. I korunovační klenoty mají svou legendu – kdo si nasadí na hlavu korunu, aniž by k tomu byl oprávněn, zemře. Loretánské zvonky jsou pověstmi spojovány s morovým obdobím, podobně jako Zlatá ulička představuje bránu k neznámým světům.

 

Autor: Helena Syslová