ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Týnský chrám - Kostel Matky boží před Týnem Praha

Jedním z nejvýznamnějších kostelů v Praze je určitě chrám Matky boží před Týnem, jehož jádro pochází z románské doby, kdy se ještě členil ke špitálu kupců v místech, kde dnes najdeme Ungelt, a své jméno si získal právě podle Týnského dvora - Ungeltu.

Týnský chrám - Kostel Matky boží před Týnem Praha Týnský chrám - Kostel Matky boží před Týnem Praha Týnský chrám - Kostel Matky boží před Týnem Praha Týnský chrám - Kostel Matky boží před Týnem Praha Týnský chrám - Kostel Matky boží před Týnem Praha Týnský chrám - Kostel Matky boží před Týnem Praha Týnský chrám - Kostel Matky boží před Týnem Praha Týnský chrám - Kostel Matky boží před Týnem Praha

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Staroměstské náměstí, Praha
GPS: 50.08752000, 14.42316000
Týnský chrám - Kostel Matky boží před Týnem Praha map

Týnský chrám - Kostel Matky boží před Týnem Praha - zajímavosti

První zmínka o původním románském kostelu je z roku 1135 a se stavbou kostela takového, jaký známe v současné době, bylo započato v polovině 14. století. Roku 1457 byla dokončena stavba krovu a během dalších let byl vystavěn západní štít se sochou krále Jiřího z Poděbrad, velkým zlatým kalichem a nápisem "Veritas vincit" (pravda vítězí).

Během husitských dob byl kostel Matky boží před Týnem využíván coby hlavní chrám, ve kterém kázal Jan Milíč z Kroměříže, Konrád Waldhauser a Jan Rokycana, který je v Týnském chrámu pohřbený.

Od roku 1623 začal chrám sloužit jezuitům, kteří za tři roky nato místo sochy krále Jiřího z Poděbrad umístili do štítu postavu Madony a svatozář, která byla zhotovena ze zlatého kalichu.

Severní portál chrámu, který je dílem parléřské huti, je jisto jistě ze všech portálů chrámu nejkrásnější. Vznikal od osmdesátých let 14. století až do jeho závěru a dokonale provedenou sochařskou výzdobu na něm chrání baldachýny. Reliéfní sochařské dekorace v oblasti tympanonu, znázorňující Bičování, Korunování trním a Ukřižování, se řadí k nejpůsobivějším dílům gotického sochařství na našem území.

Neméně působivý je také interiér kostela, ve kterém se nachází celkem 19 nádherně sochařsky zdobených oltářů, z nichž hlavní a také nejpropracovanější zobrazuje Nanebevzetí Panny Marie.

Chrám Matky boží před Týnem je místem posledního odpočinku řady známých osobností. K těm nejznámějším se řadí Tycho de Brahe.

Zajímavostí je, že věže v průčelí chrámu nejsou stejné, jak se na první pohled může zdát. Jedna z věží je více zdobená a širší.

 

Autor: Andrea Štyndlová