ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kutná Hora Sedlec

Sedlec je v současné době městskou částí Kutné Hory. Psaly se zde počátky dějin města a roku 1142 právě sem přišlo dvanáct cisterciáckých mnichů, pozvaných šlechticem Miroslavem z Markvartic. Mniši zde měli založit klášter, který se stal prvním a nejstarším klášterem tohoto řádu v České republice. Zejména během posledních let zde probíhaly rekonstrukce, během nichž byly objeveny ostatky pohřbených mnichů.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kutná Hora Sedlec Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kutná Hora Sedlec Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kutná Hora Sedlec Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kutná Hora Sedlec Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kutná Hora Sedlec Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kutná Hora Sedlec Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kutná Hora Sedlec

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Zámecká, Kutná Hora
GPS: 49.95985970, 15.28982250
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kutná Hora Sedlec map

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kutná Hora Sedlec - zajímavosti

Pozemky, které Miroslav z Markvartic věnoval klášteru, obsahovaly stříbro, přičemž největší ložiska byla objevena ke konci 13. století, což podnítilo další vývoj a především vznik Kutné Hory a samozřejmě také samotnou stavbu klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie, která probíhala mezi lety 1280 až 1320. V rámci našeho území se jednalo o první stavbu katedrálního typu a do doby, než byl dostavěn chrám sv. Víta v Praze, se jednalo také o stavbu nejdelší. Ve spojitosti s důrazem na hlubokou zbožnost cisterciáků a jejich pravidly neměl klášterní kostel věž, okázalou výzdobu ani barevná okna.

Během husitských válek byl kostel vypleněn a značně poškozen. Další velká rána ho stihla začátkem 17. století, kdy byl vyloupen a prodán. Mezi lety 1700 - 1709 probíhala celková přestavba chrámu a areálu kláštera, kterou vedl Jan Blažej Santini-Aichl, jehož práce poznamenala vzhled chrámu specifickou barokní gotikou. Výzdoba kostela je dílem významných umělců, jako například Jana Kryštofa Lišky, Petra Brandla nebo Václava Vavřince Reinera.

Santini však své práce na kostele nedokončil, klášter se zadlužil a roku 1783 byl Josefem II. zrušen. Od roku 1801 chrám fungoval coby farní kostel, sloužící obcím Malín a Sedlec, a zbylé klášterní budovy začal stát upravovat pro provoz tabákové továrny.

Situace se zlepšila až s vlastnictvím firmy Philip Morris. Opraveny byly budovy konventu, barokní interiér i fasády jednotlivých staveb. Stavba bývalého klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie je zcela unikátní, o čemž mimo jiné svědčí i fakt, že roku 1995 byla zapsána na Seznam památek světového kulturního dědictví UNESCO.

 

Autor Andrea Štyndlová