ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Litovel - Nové zámky - Rybářská hospoda - Moravičanské jezero + Zpět vlak

Celodenní vyjížďka pro náročnější cyklisty nádhernou krajinou Litovelského Pomoraví. Nejdříve se zastavte v samotném Litovli a podívejte se na několik památek v historickém centru. Návrat plánovaný vlakem.

Litovel

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Dukelská 435/13, Litovel
GPS: 49.70585030, 17.07431750
Litovel - Nové zámky - Rybářská hospoda - Moravičanské jezero + Zpět vlak map

Litovel - Nové zámky - Rybářská hospoda - Moravičanské jezero + Zpět vlak - zajímavosti

Přes řeku Moravu se můžete projít po kamenném Svatojánském mostě ze 16.století,  při cestě do muzea neminete historické hradby a nezapomenete si prohlédnout místní raritku – vodní kanál Nečíz,  díky němuž se městu přezdívá „hanácké benátky“. Vodní kanál vede centrem města mezi domy,  tedy po povrchu – což evokuje onu podobnost s Benátkami v Itálii.

Nasednete tedy na kolo a po červené značce opustíte město po naučné stezce Nové zámky. Ta vás zavádí kolem kanálu napájeného řekou Moravou k místnímu koupališti a poté již k samotné řece. Až po rozcestí Vrapač jedete volnou krajinou. Samotným rozcestníkem začíná Litovelské pomoraví – tedy lužní lesy a mokřiny a slepá ramena řeky Moravy.

Vaše přímá cesta bude přerušena pouze rozcestníkem „Most u Moravy“ který vede na druhý břeh do obce Nové Zámky. Zde tedy odbočte a napojte se na modrou značku,  ta vás provede výše jmenovanou obcí a přes zastávky a rozcestníky „U obelisku“ a „Chrám přátelství“  přivede na rozcestí „Rybářská hospoda“. Na tomto místě odbočte na cyklotrasu č.51 a pohodlně krajinou polí přes obce Doubravice a Moravičany přijedete k jezeru. Za zastavení stojí vodní elektrárna Nové mlýny zhruba kilometr od rozcestníku.

Abychom se dostali přímo k jezeru, odbočte ještě před koncem Moravičan při křížení s cyklotrasou č.6036 vpravo na neznačenou polní cestu. Ta ústí až úplně na břeh.

Jezera (celkem tři) vznikly díky těžbě písku a následnému zavodnění vytvořených lomů. Samotná těžba probíhá na nejsevernějším jezeře a v omezené míře i na jezeře prostředním. Dolní je vyhlášeno přírodní rezervaci. Ke své činnosti ho využívají zejména rybáři a občas také plavci.

Zpět na začátek cesty se můžete dopravit železnicí ze zastávky Moravičany do stanice Červenka a odtud do Litovle.

 

Autor: Martina Zapletalová