ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Moravská Třebová – Doly – Boršov – Moravská Třebová

Tento výlet zavádí náštěvníky do atraktivního prostředí bývalých dolů. Vyznačuje se zejména krátkou vzdáleností a poměrně lehkým profilem. Je tedy vhodný pro nenáročné výletníky.

Moravská Třebová

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Brněnská 54, Moravská Třebová
GPS: 49.75339000, 16.66105470
Moravská Třebová – Doly – Boršov – Moravská Třebová map

Moravská Třebová – Doly – Boršov – Moravská Třebová - zajímavosti

Z Moravské Třebové vyjedete směrem na místní část Udánky po cyklotrase č.4029. Trasa vede městem po vedlejších ulicích a po kilometru již zástavbu opouští a prochází krajinou polí. První zastávku si můžete udělat u malého Udáneckého rybníka, vzdáleného kilometr od konce města. Zanedlouho vjedete do lesa, na jehož kraji se nachází Udánecké hradiště – archeologická památka, bohužel v terénu nepříliš snadno viditelná a dohledatelná.

V lese se cesta pomalu zvedá a vede z ní řada menších odbočujících stezek. Nenechte se však mýlit a pokračujte po cyklotrase až ke křižovatce s naučnou stezkou "Hřebečské důlní stezky". Asi nejzajímavější místo celých dolů je vzdáleno pár set metrů od cesty, a dostanete se k němu pokud pojedete po naučné stezce směrem doleva až k souběhu cesty s úzkorozchodnou dráhou. Po její ose dojdete až do samotného srdce celé důlní oblasti – k bývalému dolu Emil a Václav.

K cíli cesty pokračujte však od křižovatky směrem doleva, kde překonáte hlavní silnici a najedete na cyklotrasu č.4031.Vytrvalejší z vás mohou následovat celou délku cyklotrasy č. 4029 směrem na Hřebeč, kde cesta stoupá přes celou vrchovinu pomocí serpentin a poté vyúsťuje nedaleko hradu Boršov.

Poslední úsek přes obec Boršov vede příjemným klesáním, opravdu dlouhou zastavěnou oblastí. Ta vás přivede těsně před obec k cyklotrase č.4030. Po ní pojedete směrem doleva. Po vaší levé ruce spatříte docela velkou vodní plochu nádrže Moravská Třebová. Zvědavější z vás můžou zahnout u jezera doprava na lesní cestu a s kolem vyšplhat na kopec "Nad Boršovem", kde stojí kovová konstrukce rozhledny Pastýřka. Cyklotrasa vás zavede až do centra města. Výhodné je však odbočit za kruhovým objezdem na vedlejší souběžnou a méně frekventovatnou ulici Dukelská

 

Autor: Martina Zapletalová