ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Znojmo (hrad)

Znojemský hrad, pyšně stojí na skalnatém ostrohu nad soutokem řeky Dyje a Gránického potoka. Toto místo se nachází v západní části historického centra Znojma v Hradní ulici. Přijďte sem obdivovat nejen samotný hrad, ale i překrásný výhled do údolí.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Hradní 84/10, Znojmo
GPS: 48.85551220, 16.04261140
Znojmo (hrad) map

Znojmo (hrad) - zajímavosti

Stavba hradu započala v druhé polovině 11. století, kdy si tu moravský a později český kníže Konrád I. se svým synem Litoltem nechali zbudovat dřevěno-hlinitý hrad. Jeho úkolem bylo především střežit kupeckou cestu vedoucí z Rakous na sever. Ani samotné místo na skalnatém ostrohu nebylo vybráno náhodou, šlo totiž o prastaré kultovní místo. Hrad to neměl úplně jednoduché, protože už na počátku 12 století trpěl spory mezi českou a moravskou větví Přemyslovců. V té době se tu v mincovně razili mince znojemského knížectví a sídlili tu také moravští markrabí Konrád Ota a Vladislav Jindřich, kteří ho nechali přebudovat na kamenný hrad.

Významnou roli hrálo sídlo ještě za husitských válek, kdy bylo oporou krále a poté i císaře Zikmunda Lucemburského, který zde také v roce 1437 zemřel. Od druhé poloviny 15. století byl ale hrad českými králi často zastavován a opět vykupován, což se na něm neblaze podepsalo a v 17. století byl tak již částečně v ruinách. Přední část hradu následně koupili měšťané, kteří zde roku 1720 založili pivovar. Starý hradní palác nechali v té době tehdejší majitelé Deblínové zbořit a postavit místo něj nový barokní zámek. Po smrti posledního z rodu Deblínů v roce 1784 hrad připadl císaři, to už ale neměl zdaleka svůj dřívější význam. Brzy byl rozprodán veškerý jeho inventář a budovy po celé 19. století sloužily jen jako kasárna a vojenský špitál. Na počátku 20. století tu město Znojmo zřídilo muzejní prostory a hradu se tak opět dostalo pozornosti.

Dnes si tu můžete prohlédnout místnosti zařízené tak, jak žila raně novověká společnost. Sbírky muzea zahrnují dobový nábytek, ale i například vzácné orientální předměty a další zajímavosti. Krásná je také Deblínská kaple nebo galerie habsburských panovníků v císařském sále. Součástí zámku je i vedle stojící Rotunda sv. Kateřiny, vzácná gotická památka.

 

Autor: Martina Limbergová