ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Týnec nad Sázavou (hrad)

Několik málo kilometrů ve směru na jihovýchod od Prahy najdeme Týnec nad Sázavou a v něm pozůstatky přemyslovského hradu, který vytváří malebnou dominantu celému městu. Pokud se do Týnce nad Sázavou vydáte vlakem, pak od nádraží až ke zřícenině vede modrá nebo zelená turistická značka.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Nádvoří Hodějovského 48, Týnec nad Sázavou
GPS: 49.83085440, 14.59312060
Týnec nad Sázavou (hrad) map

Týnec nad Sázavou (hrad) - zajímavosti

Pravděpodobně už v 11. století zde byl vystavěn farní svatostánek v podobě románské rotundy, která se dochovala i do dnešní doby a tvoří nejstarší část hradu. Od první poloviny 13. století, kdy zde Přemyslovci nechali vystavět královský hrad, sloužila rotunda jako hradní kaple. Poprvé se historické prameny o hradě zmiňují v souvislosti s rokem 1318, kdy už byl ve vlastnictví Oldřicha, předka Medků z Valdeka. Potomci Oldřicha měli hrad v držení až do druhé poloviny 15. století.

Roku 1498 byl majitelem hradu Litvín z Klinštejna a po něm pak jeho dcera Ludmila z Klinštejna. Ta hrad v roce 1544 prodala Bernardovi Barchanci z Baršova, jehož potomci v ženské linii hrad vlastnili až do roku 1607. Tehdy ho zakoupil konopišťský pán Hodějovský z Hodějova, jenž o něj ale přišel v souvislosti se stavovským povstáním, kterého se aktivně účastnil. Poté hrad v Týnci nad Sázavou vlastnil Albrecht z Valdštejna, který ho už roku 1623 prodal Pavlovi Michnovi z Vacínova.

Už počátkem století hrad přestal sloužit jako rezidence a roku 1654 ho stihl požár. Alespoň částečných oprav se hradu dostalo až během následujícího století, roku 1765, kdy tehdejší majitelka Marie Anna z Vrtby nechala upravit jeden z hradních paláců za účelem provozy manufaktury na kameninu, která byla otevřena roku 1793. Manufakturu založil František hrabě z Vrtby a podřízeny jí byly i další hradní prostory.

Přemyslovský hrad má oválný tvar a součástí areálu je již zmíněná rotunda, k níž se pojí čtverhranný bergfrit a palác. Nádvorní část paláce, ve které je dnes umístěno malé muzeum, vznikla během 14. století, v době, kdy hrad vlastnili Oldřichovi potomci. V průběhu 15. století pak přibyly obranné prvky hradu.

 

Autor: Andrea Štyndlová