ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Bílina (zámek)

Původně gotický hrad, dnes barokní zámek, který se tyčí na vrcholku ve městě Bílina, najdeme na Teplicku, nedaleko zámku Duchcov.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Na Zámku, Bílina
GPS: 50.54837030, 13.77613250
Bílina (zámek) map

Bílina (zámek) - zajímavosti

Stavitelem původního hradu je s největší pravděpodobností Ojíř z Frýdberka, který působil jako velmož na dvoře Václava I. a v Bílině nechal hrad vystavět ve 13. století. Podoba středověkého hradu nám není blíže známá, nicméně do dnešní doby se dochovala bašta nazývaná Manda, vystavěná ve stylu pozdní gotiky a nacházející se v rohu předhradí.

V roce 1421 byl hrad dobyt husity a v 16. století připadl do rukou rodu Lobkoviců, jenž jej nechal přestavět na letní sídlo. Další přestavby se památka dočkala mezi lety 1675 až 1682, a to v raně barokním stylu, podle návrhu G.T.Tencally, architektem jménem Antonio della Porta.

Lobkovicové bílínský zámek vlastnili až do roku 1945, kdy byl zestátněn a další stavební úpravy proběhly pak ještě v 19. století. V současné době zámek Bílina opět vlastní Lobkovicové a veřejnosti momentálně není přístupný.

Bílínský zámek má dnes podobu reprezentativní budovy o dvou patrech a obdélníkovém půdorysu, který je zvýrazněn nárožními 3-patrovými pavilóny. Zmíněná gotická bašta Manda, vystavěná v 15. století, se nachází při severní straně nádvoří.

V interiéru stojí za zmínku italský sál, dekorovaný štukovou výzdobou, provedenou v 17. století. Jednou z nejstarších částí zámku je původní gotické sklepení, vytesané do skály a kromě něj také sklípková klenba, kterou najdete v severním pavilónu.

Území kolem zámku, kde dříve stávalo hradiště, dnes obklopuje zámecký park.

 

Autor: Andrea Štyndlová