ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Svatojánský most v Litovli

Nejstarší most v České republice, kamenný most v Písku, zná určitě většina z Vás a o Karlově mostě ani nemluvě. Ale víte, kde se nachází třetí nejstarší most u nás? Je současně nejstarším funkčním kamenným mostem na Moravě a najdeme ho v Litovli.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Vítězná, Litovel
GPS: 49.70569280, 17.07284000
Svatojánský most v Litovli map

Svatojánský most v Litovli - zajímavosti

Svatojánský most patří bezesporu k nejkrásnějším stavbám ve městě. Jeho délka je asi 60 metrů, drží ho šest pilířů a v prostřední části je osazen sochou sv. Jana Nepomuckého, jejímž autorem je Jan Sturmer.

Most v Litovli je významnou technickou památkou a je i společně se zmíněnou sochou zapsán na státní seznam nemovitých kulturních památek.

Nad tokem byl v Litovli most postaven roku 1592, tedy v období, kdy zdejší měšťané prosperovali. Most se může chlubit prvotřídní kvalitou, o čemž svědčí fakt, že odolal veškerým povodním, které město postihly. Byl vystavěn především tak, aby plně vyhovoval tehdejším účelům, tedy pěším a koňským povozům. Od dob, kdy byl postaven, prošel celou řadou rekonstrukcí a přestaveb, z nichž poslední proběhla po povodni roku 1997, během které se také částečně změnila jeho podoba. V současné době je most přizpůsoben pěším, cyklistům a jednosměrně i automobilové dopravě.

TIP pro turisty: U hlaví informační tabule u mostu odbočte doprava a sestupte dolů ke zpevněnému kamennému břehu. Pokud je sucho, je koryto řeky částečně vyschlé a lze vstoupit i tam, ovšem na vlastní nebezpečí. Právě z těchto míst jsou na most krásné pohledy!

 

Autor: Andrea Štyndlová