ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Vyšehradský železniční most Praha

Železniční most, který je ve výjimečných případech zmiňován jako Vyšehradský, je spojnicí vltavských břehů u pražské Výtoně pod Vyšehradem a Smíchovem. Most nemá žádné oficiální pojmenování a na mapách je označen jako železniční most s malým "ž", takže se toto označení vžilo jako jméno.

Vyšehradský železniční most Praha Vyšehradský železniční most Praha Vyšehradský železniční most Praha Vyšehradský železniční most Praha Vyšehradský železniční most Praha Vyšehradský železniční most Praha

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Vyšehradský železniční most, Praha
GPS: 50.06690000, 14.41330000
Vyšehradský železniční most Praha map

Vyšehradský železniční most Praha - zajímavosti

K pohledům typickým pro Vyšehrad Železniční most patří asi stejně tak neodmyslitelně, jako Karlův most k panorama Pražského hradu. V Praze je čtvrtým mostem přes Vltavu po proudu jejího toku.

Původní a nový most

Původně v těchto místech stál jiný most, vystavěný mezi lety 1871 - 1872, který byl součástí spojovací dráhy, která procházela Nuselským údolím, a která spojovala nádraží Františka Josefa (dnes hlavní nádraží) se Západním nádražím (dnes Smíchovským). Konstrukce původního mostu byla jednokolejná se třemi pilíři. Jednalo se o ocelový most příhradový a přímopásový s pěti poli, přičemž každé dosahovalo délky 56,9 m. Celková délka mostu byla 196,3 m.

Koncem 19. století už původní most přestal vyhovovat tehdejším nárokům na dopravu, a proto bylo rozhodnuto, že bude nahrazen novým mostem s dvoukolejnou tratí.

Nový most byl vystavěn mezi lety 1900 - 1901 a stavba probíhala vybudováním nových pilířů v říčním korytě, smontováním příhradových nosníků vedle původního mostu, přičemž výměna byla provedena během výluky, která tehdy trvala několik dní.

Nynější most tvoří tři příhradové nosníky o rozpětí 69,6 m a šířce 8,1 m. Most slouží také pro pěší, kterým jsou určeny chodníky po obou stranách mostu. Poté, co byla 26. března 1939 stanovena povinnost pravostranného silničního provozu, bylo povinné na tomto mostě používat vždy levý chodník.

 

Autor: Andrea Štyndlová