ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Památník Bible kralické

Bible kralická je významné dílo z druhé poloviny 16. století, jde totiž o první český překlad bible přímo z jejích původních jazyků a nikoli z latinského překladu. O přeložení a vytištění této bible se postarali teologové a překladatelé Jednoty bratrské a své přízvisko získala po místu svého vytištění, kterým byla obec Kralice nad Oslavou, ležící na jihu Moravy. Právě tady je otevřeno muzeum zvané Památník Bible kralické, kde se ve stálé expozici seznámíte s historií díla bratrské tiskárny a ve druhé expozici také se životem významné české osobnosti Jana Ámose Komenského.

Památník Bible kralické

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Martinská 228, Kralice nad Oslavou
GPS: 49.19982560, 16.20146220
Památník Bible kralické map

Památník Bible kralické - zajímavosti

Budova, kde dnes sídlí památník, stojí hned v sousedství bývalé tvrze, kde tajná bratrská tiskárna působila. Bratři tohoto řádu tu s ní našli útočiště v letech 1578-1620. Schovávat se opravdu museli, protože Jednota bratrská byla v tehdejší době zakázaným náboženským uskupením a za odhalení jim hrozili přísné tresty. Proto se tajná tiskárna v průběhu 16. století celkem čtyřikrát stěhovala, až skončila právě v Kralicích, kde byla následně vytištěna Bible kralická jako nejvýznamnější bratrské dílo. Ovšem kromě ní se tu tiskly i další náboženské texty a také světská díla a učebnice. Všechna tato díla se vyznačovala na svou dobu vynikající typografickou úrovní. Bible je pak přímo jedním z vrcholů tiskařského umění v českých zemích a kromě toho bývá také považována za pokladnici českého jazyka, protože i díky ní se ho podařilo uchovat a rozvíjet i v dobách protireformace nebo exilů.

Jan Ámos Komenský byl posledním biskupem Jednoty bratrské a za svůj život se stal osobností, která se nesmazatelně zapsala do českých i evropských dějin. Expozice představuje život tohoto velikána prostřednictvím osobností jeho doby, které ho ovlivnili, nebo které ovlivnil naopak on. Všechno jsou to také velikáni své doby a tato výprava je tak velmi zajímavá.

 

Autor: Martina Limbergová