ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Národní muzeum Praha

Tvoří neodmyslitelnou dominantu Václavského náměstí v Praze, je největším muzeem v České republice a také ústředním státním muzeem se sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou funkcí. Národní muzeum v Praze je tvořeno pěti odbornými ústavy:

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Václavské náměstí 1700/68, Praha 1 - Nové Město
GPS: 50.07890640, 14.43092560
Národní muzeum Praha map

Národní muzeum Praha - zajímavosti

  • Přírodovědecké muzeum
  • Historické muzeum
  • Knihovna Národního muzea
  • Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
  • Muzeum české hudby

Sbírky Národního muzea v Praze zahrnují hmotné doklady vývoje přírody, prehistorie a historie českého i zahraničního původu, především z oborů mineralogie, geologie, petrologie, paleontologie, botaniky, středověké archeologie, dějin divadla, českých dějin a celé řady dalších.

Termínem Národní muzeum se nejčastěji označuje hlavní budova na Václavském náměstí 68 v Praze, která byla v roce 2011 na sedm let z důvodu rekonstrukce uzavřena. Znovuotevření muzea je plánováno na 200. výročí založení Národního muzea, na rok 2018.

K založení muzea došlo v roce 1818. Neslo tehdy název Vlastenecké muzeum v Čechách a od roku 1848 bylo přejmenováno na České muzeum. V letech 1854 až 1919 to pak bylo Muzeum Království českého. Ještě předtím, než byla vystavěna nová budova, sídlilo muzeum ve Šternberském paláci na Hradčanech a později v Nostickém paláci Na Příkopě.

Architektem novorenesanční budovy byl Josef Schulz, který vytvořil centrální prostor Pantheonu. Na její výzdobě a stavbě se podílela celá generace umělců Národního divadla. Soutěže na projekt budovy Národního divadla se tehdy účastnilo celkem 27 návrhů, z nichž právě tento vyšel jako vítěz především díky monumentalitě.

Roku 1968 byla čelní fasáda budovy poškozena střelami armád Varšavské smlouvy a statika budovy pak byla poškozena během stavby metra v 70. letech. Budova však nikdy nebyla rekonstruována, ovšem počátkem 21. století už byla ve velmi špatném stavu.

Dne 8. července 2011 byla budova Národního muzea z důvodu rekonstrukce uzavřena. Ta by měla trvat do roku 2017, přičemž by měly být opraveny exteriéry i interiéry budovy, má dojít k zastřešení nádvoří, zpřístupnění kupole a postavení propojovacího tunelu do budovy bývalého Federálního shromáždění. Pro novou expozici by měla být využita dvakrát tak větší plocha, než doposud.

 

Autor: Andrea Štyndlová