ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Skanzen Kouřim

Skanzen v Kouřimi je v současné době v České republice jediným skanzenem, shromažďujícím architektonické památky z celého území Čech. Většina objektů skanzenu zahrnuje expozici, dokládající způsob bydlení a hospodaření na českém venkově.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Ruská, Kouřim
GPS: 49.99657810, 14.97282030
Skanzen Kouřim map

Skanzen Kouřim - zajímavosti

Skanzen najdeme při okraji města Kouřimi, v oblasti, které se říká Na hrázce, přibližně jeden kilometr od centra města. Kromě skanzenu se v této lokalitě nachází také rozsáhlá archeologická naleziště, jenž dokládají staré osídlení Slovany.

Historie skanzenu

K založení Muzea lidových staveb v Kouřimi došlo roku 1972 a bylo vybudováno coby záchranný skanzen zaměřený na památky lidové architektury ze zátopové oblasti přehradní nádrže Švihov. Ke změně koncepce celého skanzenu došlo záhy po jeho otevření, v roce 1976. Muzeum se zaměřilo na lidovou architekturu z celého území České republiky a do skanzenu pak byly dováženy památky z Čech i Moravy.

Nereálnost tohoto záměru vyšla najevo už koncem 80. let minulého století. Muzeum jednak nemělo pro tak megalomanský záměr prostor a pak také celý soubor staveb nebyl zrovna sourodý. Po roce 1990 se tedy oblast zúžila pouze na Čechy a roku 1996 došlo k prohlášení areálu za kulturní památku.

Po roce 2012 došlo k uzavření dohody mezi rodinou Lonských a Středočeským krajem a k ukončení sporu o pozemky v areálu muzea, načež následovalo zpracování nové koncepce a dostavba muzea.

Expozice muzea

V současné době v muzeu najdeme devět větších památek lidové architektury, pocházejících ze středních, severních a východních Čech. Nejcennější je zde devítiboká roubená stodola z Durdic z roku 1648, nejstarší zachovaná památka tohoto typu v Čechách. Dále zmiňme také poloroubenou chalupu a špýchar z Budče nebo špýchar z Hrádku. Z oblasti středních Čech pochází také statek z Týřovic u Rakovníka ze 17. století a východní Čechy jsou ve skanzenu zastoupeny kovárnou ze Starého Bydžova, rychtou z Bradlecké Lhoty a dalšími stavbami.

Ve všech objektech je interiérová expozice, dokládající bydlení a hospodářství v době od 18. do první poloviny 20. století. Najdeme zde také boží muka, stroj na balení sazenic ovocných stromků nebo rumpálovou studnu a další drobné památky lidové architektury.

V následujících letech je v plánu postupné doplnění areálu o další objekty.

 

Autor: Andrea Štyndlová