ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Náchod

Pouhé 4 km dělí Náchod od hranic s Polskem a přibližně 40 km od Hradce Králové. Nachází se v něm množství památek i zajímavých míst, je odtud relativně blízko jak do Orlických hor, tak i Krkonoš a v současné době je Náchod domovem pro víc jak 21 tisíc obyvatel.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Masarykovo nám., Náchod
GPS: 50.41670110, 16.16261830
Náchod map

Náchod - zajímavosti

Historie města

K založení města došlo kolem 13. století a jeho účelem byla zpočátku ochrana staré obchodní stezky, která tudy vedla z Prahy do Kladska. Pro umístění Náchoda byl vybrán průsmyk se zužující se stezkou, nazývaný Branka. Historicky první doložená písemná zmínka o Náchodě se zmiňuje o roce 1254, kdy byl ještě trhovou vsí.

Založení Náchoda bylo plánované, což znamená, že je město vystavěno na pravidelném kolonizačním půdorysu. Počátkem 14. bylo město obehnáno hradbami se dvěma dalšími hradebními liniemi, které se táhly ke zdejšímu hradu.

V pozdějších letech se majitelé hradu poměrně často střídali. Řadí se k nim například Jan Lucemburský nebo hejtman Jan Kolda ze Žampachu. V době, kdy majiteli panství byli Smiřičtí ze Smiřic, došlo k přestavbě původního hradu na renesanční zámek, který byl symbolem nového rozmachu města Náchoda.

Příznivý rozvoj města byl však přerušen třicetiletou válkou a panství poměrně často začalo střídat majitele. K velkým přestavbám zde došlo v období baroka a k velmi zásadním změnám pak během 19. století. V té době se v Náchodě rozvíjel průmysl, byla zřízena městská samospráva a byla sem zavedena železniční trať. Obyvatelstvo zase narůstalo a s ním i pracovní síla. Rozvíjelo se školství i výstavba. 

Počátkem 20. století se Náchod řadil k jedněm z nejsilnějších bavlnářských center v rakousko-uherské monarchii a dokonce si vysloužil přezdívku "Manchester východu".

Pamětihodnosti a zajímavá místa

Největším lákadlem Náchodu je bezesporu zdejší zámek, ke kterému dojdeme přes hradní příkop s medvědy Ludvíkem a Mášou. Ve městě stojí za návštěvu kostel sv. Vavřince, barokní i novorenesanční radnice nebo Regionální muzeum.

 

Autor: Andrea Štyndlová