ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Rychnov nad Kněžnou

Při levém břehu řeky Kněžné najdeme Rychnov nad Kněžnou, okresní město a centrum podhůří Orlických hor, rozkládající se na severovýchodě Čech. Najdeme v něm řadu zajímavých míst, především pak zámek, a kromě toho je právě Rychnov nad Kněžnou díky své poloze skvělým výchozím bodem pro výlety do okolních měst i Orlických hor.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Smetanova, Rychnov nad Kněžnou
GPS: 50.16285780, 16.27473190
Rychnov nad Kněžnou map

Rychnov nad Kněžnou - zajímavosti

Historie města

Historie města, ve kterém dnes žije asi 12 tisíc obyvatel, se začíná psát v roce 1258, kdy jedna z listin zmiňuje výčet osob, které tehdy doprovázely Přemysla Otakara II. na jednání v Rakousech. Původní osada byla na město povýšena až koncem 15. století, ovšem jednalo se o město poddanské, které jisté samosprávy dosáhlo až roku 1561, kdy mu bylo císařem Ferdinandem I. uděleno právo volby pomocného samosprávného sboru.

Během 17. století byla v Rychnově nad Kněžnou vystavěna jeho přední dominanta, raně barokní zámek, jehož stavbu inicioval František Karel Libštejnský z Kolovrat a později stavbu převzal jeho syn Norbert Leopold. Jejich rodem byla na zámku v Rychnově nad Kněžnou vybudována rodová galerie s díly mistrů Hanse von Aachena či Karla Škréty a dalších, která se zachovala i do dnešní doby.

Ve druhé polovině 19. století byla do města zavedena železnice, což zapříčinilo velkou výstavbu. V Rychnově nad Kněžnou se významně rozvíjel především plátenický a soukenický průmysl.

Během 20. století došlo k připojení obcí Dlouhá Ves, Jam, Jedliny a dalších k Rychnovu nad Kněžnou.

Pamětihodnosti a zajímavá místa

Nejznámější rychnovskou památkou je již zmíněný barokní zámek, ovšem mimo něj rozhodně stojí za zmínku i kostel sv. Havla s jádrem z doby ranného středověku. Další významnou církevní památkou je novogotický kostel Nejsvětější Trojice, který stojí poblíž zdejšího zámku. Zajímavá je také barokně klasicistní synagoga z konce 18. století.

Pravidelně každý rok se v Rychnově nad Kněžnou koná akce Šlitrovo jaro nebo divadelní festival Poláčkovo léto a další jiné pravidelné kulturní akce.

 

Autor: Andrea Štyndlová