ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Česká Lípa

Přibližně 65 km ve směru na sever od Prahy najdeme Českou Lípu, město, které územně spadá pod Liberecký kraj, a kterým protéká řeka Ploučnice. Historické jádro České Lípy se rozkládá při jejím pravém břehu. V současné době je město tvořeno čtrnácti městskými částmi a žije zde víc jak 38 000 obyvatel.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Zámecká, Česká Lípa
GPS: 50.68578440, 14.53727440
Česká Lípa map

Česká Lípa - zajímavosti

Historie města

Původně byla Česká Lípa malou rybářskou osadou, rozkládající se kolem Ploučnice. V závěru 13. století však došlo k volnému proměňování na poddanské město, které se v těchto dobách ještě nazývalo Lipá, a to podle hradu Lipý, který zde byl v této době založen, a který postupně vytvořil centrum pro celou oblast. Majiteli zdejšího panství byli nejdříve páni z Lipé a později pak Berkové z Dubé.

Osada Lipá měla už tehdy poměrně velký význam, a to především vzhledem ke své strategické poloze na křižovatce několika obchodních stezek. Také proto se zde rozvíjelo hrnčířství, soukenictví, tkalcovství a jiná řemesla.

Během husitských válek byl rozvoj města přerušen a v roce 1426 ho husité dobyli. Na novou výstavbu a architektonickou podobu města došlo až během 15. a 16. století. Výstavba a rekonstrukce probíhaly v duchu pozdní gotiky a renesance. Za třicetileté války bylo zdejší panství majetkem Albrechta z Valdštejna, v jehož držení sice nebylo příliš dlouho, ovšem došlo zde za něj k vybudování augustiniánského kláštera a latinské školy. Dalšími majiteli České Lípy byli Kounicové, kteří ji vlastnili až do roku 1848.

Během 17. a 18. století došlo ve městě k barokní výstavbě a stavbě barokního zámku. Později zde byly zakládány manufaktury, z nichž nejvýznamnější byla dílna na potiskování textilu - českolipská kartounka, která se proslavila po celém světě.

Po nástupu fašismu se v České Lípě roku 1934 konala první henleinovská manifestace a po vypuknutí druhé světové války začalo pro město období teroru, kompletního obsazení německou armádou. V tehdejším období byla Česká Lípa součástí Sudet.

Od května roku 1945 se do města opět vrací původní obyvatelstvo.

Pamětihodnosti a zajímavá místa

Počátkem 90. let 20. století bylo historické jádro města prohlášeno za městskou památkovou zónu. Najdeme zde například zmíněný augustiniánský klášter, kostel Povýšení sv. Kříže nebo kostel Máří Magdaleny. Dodnes se zde také dochovala zřícenina hradu Lipý.

 

Autor: Andrea Štyndlová