ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Karviná

Necelých 20 km na východ od Ostravy, v Moravskoslezském kraji, se při severním okraji předhůří Beskyd rozkládá město Karviná, jehož severní oblast vytváří hranici s Polskem. Město je neodmyslitelně spjato s hornictvím, nicméně najdeme v něm také řadu historických památek, které rozhodně stojí za shlédnutí. Historické jádro Karviné je dnes městskou památkovou zónou.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Pivovarská, Karviná
GPS: 49.85413530, 18.54207360
Karviná map

Karviná - zajímavosti

Historie města

Oblast, na které se dnes město rozkládá, byla osídlena už v mladší době kamenné, což jistě způsobila strategická poloha u křižovatky obchodních stezek. Město Karviná však bylo založeno až v roce 1268, kdy se v historických pramenech objevuje zmínka Fryštátu, který je dnes součástí Karviné a od roku 1327 městem a významným střediskem řemesel a obchodu při cestě z Uher do Pobaltí.

Město získalo na významu především po polovině 15. století, kdy si získalo právo vyššího soudnictví, právo mílové a právo "do čtvrtého kolena", později také Kazimírovo privilegium, na základě kterého směly být ve městě pořádány trhy.

Protože až do té doby v Karviné žili převážně evangelíci, byla pro město velkou ránou třicetiletá válka. Švédská a dánská vojska Karvinou obléhala až do roku 1648 a celkovému stavu města přitížily také četné morové epidemie.

Během 18. století se zde konala doposud největší selská vzpoura zdejšího regionu, jejímž výsledkem bylo vydání robotního patentu pro Slezsko. Zásadní změna nastala ve druhé polovině 18. století, kdy zde bylo objeveno černé uhlí, a kdy se z doposud ne příliš významné obce stala významná ekonomická základná Rakousko-Uherské monarchie.

Poté, co vzniklo Československo, byly oblastí Těšínska vyvolávány četné spory v souvislosti se vztahy mezi Polskem a Československou republikou. Mezinárodní arbitráž v roce 1920 rozhodla o tom, že Karviná připadá Československu, a to ji za tři roky nato povýšilo na město. Roku 1948 došlo ke sloučení obcí Darkov, Staré Město, Fryštát, Ráj a Karviná a nově vzniklý celek dostal jednotný název Karviná.

Pamětihodnosti a významná místa

Samotné historické jádro Karviné dnes najdeme v městské části Fryštát. V místech, kde kdysi stával středověký hrad, v současné době najdeme klasicistní zámek, obklopený anglickým parkem.

Dominantou karvinského náměstí je renesanční věž coby pozůstatek po ničivém požáru. Z církevních staveb stojí za zmínku kostel Povýšení svatého Kříže ze 14. století.

Nedaleko centra slibuje příjemnou procházku park, který má připomínat indiánskou vesnici, a jehož součástí je také menší ZOO s muflony a daňky.

Při výčtu zajímavých míst rozhodně nelze vynechat zdejší lázně Darkov, zaměřené na léčbu pohybového ústrojí.

 

Autor: Andrea Štyndlová