ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Šumperk

Je nazýván Bránou Jeseníků - leží totiž na křižovatce různých cest a železnic, táhnoucích se právě do Jeseníků. Kromě toho, když do Šumperka přijíždíte z obce Bludov, otevře se před vámi nádherné panorama štítů jesenických hor, a vy si skutečně budete připadat jako před jejich branami. V současné době je Šumperk domovem více jak 28 000 obyvatel a jeho malebnou polohu v údolí dotváří řeka Desná.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Radniční, Šumperk
GPS: 49.96525310, 16.97072390
Šumperk map

Šumperk - zajímavosti

Historie města

Přesné datum založení města nám z historických pramenů bohužel není známo, ale lze se domnívat, že k němu došlo někdy mezi lety 1269 - 1276, tedy v období velké kolonizace. Už od svých počátků byl Šumperk správním centrem pro celou oblast, ve které se těžily drahé kovy. Právě těžba zajišťovala městu bohatství, a v pozdějších dobách ji pak nahradila řemesla. Během 14. a 15. století byl však rozvoj města retardován častým střídáním majitelů, jimž bylo panství neustále zastavováno. Šumperk v té době vlastnili například páni z Lipé, Trčkové či Žerotínové.

Dne 4. června 1490 se stala asi nejvýznamnější událost v celé historii města. Konal se zde Šumperský sněm, na němž byla odsouhlasena kandidatura Vladislava Jagellonského na český trůn. Byla to už doba, kdy se v Šumperku významně rozvíjela řemeslnická výroba. Pěstování lnu zde již tehdy mělo dlouholetou tradici, prosperovalo zde také plátenictví a soukenictví.

Za Žerotínů byl Šumperk podstatně zveleben a došlo například také k přestavbě současného hradu na renesanční zámek. Proběhla též oprava zdejšího kláštera a kostela a město získalo hradby.

Doba úpadku nastala po bitvě na Bílé hoře, kdy byla poražena stavovská vojska. Šumperk se stal majetkem Lichtenštějnů a prošel těžkou rekatolizací. Další ranou pro město byl požár roku 1669 a následně pak čarodějnické procesy, jimž padlo za oběť 25 nevinných lidí. Mezi roky 1714 až 1715 město zasáhla morová epidemie.

Od druhé poloviny 18. století však Šumperk znovu prosperoval, roku 1763 zde byla založena první manufaktura na výrobu manšestru v habsburské monarchii. Díky textilnímu průmyslu pak Šumperk velmi rychle zbohatl zejména v 19. století. Ve městě rostly honosné paláce zámožných podnikatelů, jimž byla vzorem sama Vídeň, díky čemuž se Šumperku také někdy přezdívá Malá Vídeň.

Pamětihodnosti a zajímavá místa

Od roku 1992 je historické jádro Šumperka Městskou památkovou zónou a najdeme v ní například radnici - zdejší skvost, kostel Zvěstování Panny Marie, Vlastivědné muzeum, Geschaderův dům, kostel sv. Jana Křtitele a dokonce i torzo hradeb.

Jen pár kilometrů za Šumperkem se nachází rozhledna Háj u Šumperka, která dominuje jihozápadnímu panorama města.

 

Autor: Andrea Štyndlová