ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Plzeň - západočeská metropole

Západočeská metropole a největší město Plzeňského kraje je položeno na soutoku řeky Radbuzy, Mže, Úslavy a Úhlavy. V Čechách je druhým největším městem a v rámci České republiky čtvrtým největším městem po Praze, Brnu a Ostravě. Ve světě se Plzeň proslavila díky podniku Škoda a především pivovarnictví.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: nám. Republiky, Plzeň
GPS: 49.74715280, 13.37805470
Plzeň - západočeská metropole map

Plzeň - západočeská metropole - zajímavosti

Historie města

Historické prameny se o Plzni poprvé zmiňují roku 976. Tehdy právě v těchto místech porazil kníže Boleslav II. vojsko německého krále Oty II. V oblasti podhradí bylo později vystavěno sídlo s řadou kostelů a obchodním ruchem, které dnes známe pod názvem Starý Plzenec.

K povýšení na město dochází takřka záhy. Stalo se tak roku 1295 z iniciativy krále Václava II. Město Nová Plzeň bylo pojato v moderním a velkolepém stylu po vzoru západoevropských měst. Plzeň se velmi brzy po svém založení stala významným centrem celého království českého a toto postavení si udržela po celou dobu středověku a počátků novověku. Během husitských válek dokonce město odolalo obléhání a po jejich ukončení obdrželo město od císaře Zikmunda privilegium se zlatou bulou, na základě které město nemuselo platit berně a cla.

Za doby vlády císaře Rudolfa II., který si město mimořádně oblíbil, dostala Plzeň renesanční háv. Krátký úpadek města nastává po období třicetileté války a nový vzestup nastává až počátkem 18. století, kdy zde vyrostla řada barokních staveb. Později byly zlikvidovány hradby a místo nich byly vybudovány sady.

Zásadní změnou město prošlo v 19. století, kdy jeho tvář proměnila průmyslová revoluce. V roce 1842 zde byl založen měšťanský pivovar a v roce 1869 pak podnik Emila Škody. Město se nebývale rozvíjí, vzniká muzeum, synagoga a divadlo. Po revoluci zde byla zřízena univerzita.

Pamětihodnosti a zajímavá místa

Stará městská část je převážně gotická, kdežto měšťanská architektura se nese v duchu renesance. Dominantou historického jádra Plzně je chrám sv. Bartoloměje, nacházející se na Náměstí Republiky. Jeho štíhlá věž je nejvyšší kostelní věží v Čechách a návštěvníkům nabízí úžasný výhled na město.

V Plzni je celá řada kaplí, chrámů a kostelů. K nejvýznamnějším patří také minoritský klášter, k jehož založení došlo ještě před založením města. Náleží k němu kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl později barokně upravován a rozšířen.

Za prohlídku stojí také kostel sv. Jiří v Doubravce, kostel sv. Mikuláše, klášter dominikánek, kostel Narození Panny Marie v Křimicích a řada dalších.

Pozůstatek židovského osídlení Plzně je například Nová synagoga, druhá největší synagoga v Evropě a jedna z největších na světě. Byla vystavěna v letech 1890 až 1892 v maursko románském duchu. V Plzni se nachází také židovský hřbitov.

Nedaleko centra města najdeme Mastné krámy z roku 1392, vystavěné jako mastná tržnice, v současné době jsou využívané coby západočeská galerie.

Za návštěvu samozřejmě stojí také plzeňská ZOO, jejíž součástí je také DINO park.