ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Kladno

Směrem na západ od Prahy leží Kladno, největší město ve Středočeském kraji, které je obvykle v první řadě spojováno s těžbou černého uhlí, a ve kterém dnes žije víc jak 71 000 obyvatel. Je obklopeno nádhernou krajinou plnou hustých lesů.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Hajnova, Kladno
GPS: 50.14707360, 14.10286110
Kladno map

Kladno - zajímavosti

Historie města

Historické prameny se o Kladně poprvé zmiňují v souvislosti s rodem Kladenských z Kladna, který město vlastnil počátkem 14. století. Roku 1561 bylo Kladnu uděleno právo používat vlastní znak a stalo se městečkem. Počátkem 18. století bylo Kladno v držení Anny Marie Františky, vévodkyně Toskánské, která ho po čtyřech letech prodala benediktýnům z kláštera v Břevnově, kteří Kladno vlastnili až do roku 1848 a iniciovali rozsáhlou přestavbu města v barokním duchu.

Velký přelom Kladno zaznamenalo v 19. století, kdy se z původně hospodářského městečka transformovalo na jednu z nejvýznamnějších průmyslových oblastí v Čechách tehdejší doby. Začalo se zde totiž těžit a zpracovávat uhlí a narůstal počet obyvatel.

Městečko se povýšení do statusu města dočkalo roku 1870 a v roce 1898 se Kladno stalo královským horním městem. Následovala celková modernizace Kladna a rozvoj, který byl ukončen až rokem 1939 a zřízením Protektorátu, kdy byla celá řada tehdejšího zastupitelstva uvězněna a perzekuována. Poté, co bylo Kladno osvobozeno, byli sem posílání další a další lidé, kteří měli za úkol posílit těžební činnost.

S popsanou historií přirozeně souvisí i ráz celého města, na jehož architektonické podobě se v negativním slova smyslu podepsala výstavba panelákových sídlišť. Během 60. a 70. let zde vyrostlo plno kulturních i sportovních staveb, nicméně tehdejší infrastruktura a životní prostředí bylo dosti zanedbáváno. Tvář Kladna se k lepšímu opět začala vracet až po roce 1989.

Zajímavosti

Přestože je Kladno stále zažito coby průmyslové město, nachází se zde historické centrum s řadou architektonicky cenných staveb. Patří mezi ně například zdejší zámek, jehož přestavby se účastnil také Kylián Ignác Dientzenhofer. Nachází se zde také renesanční radnice s obřadní síní, kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo budova Arciděkanství, kterou najdeme na náměstí Starosty Pavla. Zajímavá je také barokní kaple sv. Floriána.

Přímo nedaleko Kladna se nachází významné hrady Křivoklát a Karlštejn, malebná krajina a řada půvabných míst.

 

Autor: Andrea Štyndlová