ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Louny

Perla na řece Ohři - právě tak se přezdívá městu Louny, které najdeme na severozápadě Čech, v Ústeckém kraji. Svou polohou je také jakousi branou do Českého středohoří a chlubit se směle může především svým historickým jádrem.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Česká, Louny
GPS: 50.35710390, 13.79717610
Louny map

Louny - zajímavosti

Historie města

O původní osadě, která se s největší pravděpodobností původně jmenovala Luna, se historické prameny zmiňují už ve 12. století. Během 13. století bylo Přemyslem Otakarem II. nedaleko této osady vystavěno královské město, zaujímající strategickou polohu u důležité cesty z Prahy do Saska. Louny křižovaly i další cesty, které vedly směrem na Žatec a Cheb.

Důležitá poloha města se stala hlavním důvodem k tomu, že se Louny staly u královského dvora velmi oblíbeným městem. Díky tomu také získávalo privilegia a ve 14. století už byly proslulé svým chmelem a vínem.

Za husitských válek bylo město poničeno a od roku 1517 zde pak probíhala zásadní přestavba kvůli požáru, který právě v tomto roce ve městě řádil. Další ranou byla pro Louny třicetiletá válka. Město se totiž hlásilo k protihabsburskému odboji, v důsledku čehož bylo hned několikrát vydrancováno. Po třicetileté válce význam města upadal, ovšem nabylo ho zpět v 19. století. Rozvíjel se zde průmysl, město křížily železnice i silnice, byly založeny jatka, pivovar, finanční úřad, cukrovar a sídlil zde také okresní úřad. V rámci nové výstavby vznikaly ve městě celé čtvrtě s novými domy.

Během 70 let minulého století se však zdemolovalo Žatecké předměstí a místo něj bylo vystavěno panelové sídliště. Historické centrum naštěstí touto nešťastnou proměnou nebylo zasaženo.

Pamětihodnosti a zajímavá místa

Vůbec nejznámější a zřejmě i nejcennější památkou, kterou ve městě Louny najdeme, je kostel sv. Mikuláše, jehož stavitelem byl Benedikt Ried, který je právě v tomto kostele také pohřben.

Další významnou památkou je kostel sv. Petra, špitál s kostelem sv. Máří Magdalény, pozdně gotický dům Sokolů z Mor nebo barokní sloup Panny Marie, jehož autorem je J.J.Bendl.

Do současné doby se z původního opevnění zachovala Žatecká brána, vystavěná v roce 1500.

Za zmínku a návštěvu v Lounech rozhodně stojí také kolonie dělnických domů z roku 1909, jejímž autorem je Jan Kotěra.

 

Autor: Andrea Štyndlová