ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Vsetín

Centrum Valašska, okresní město a kulturní centrum Zlínského kraje najdeme na úpatí Vizovických, Vsetínských a Hostýnských vrchů a řeky Vsetínská Bečva, která městem protéká. Významnou kulturní památkou města je zdejší zámek ze 17. století, jemuž dominuje vyhlídková věž, skýtající působivý pohled na město a jeho okolí.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Smetanova, Vsetín
GPS: 49.33786420, 17.99504890
Vsetín map

Vsetín - zajímavosti

Historie města

Historické prameny o Vsetíně, resp. osídlení této oblasti, poprvé hovoří v souvislosti s koncem 13. století. Roku 1308 je v análech zmíněno městečko Setteinz s kostelem a mlýnem a od roku 1396 je poprvé zmíněn Wssetin. Od 16. století se v pramenech objevuje i vsetínské panství a po následujících několik staletí se zdejší šlechtičtí majitelé vystřídali hned několikrát. Byli jimi například páni z Kunštátu, Cimburka, Pernštejna nebo Šelmberka.

Počátkem 17. století se uskutečnila přestavba původní tvrze na zámek. Jednalo se o dobu, kdy byl držitelem města Vsetín Albrecht z Valdštejna, který město tvrdě rekatolizoval a pozval sem řád jezuitů. Zdejší obyvatelstvo však s touto represí nesouhlasilo a jejich nespokojenost vyústila za třicetileté války během několika valašských vzpour. Represe zde byly opravdu tvrdé, město dokonce bylo vypáleno, nicméně odpor pokračoval i poté. Povstání bylo definitivně poraženo až roku 1644, kdy byly popraveny dvě stovky obětí.

Jedním z nejvýznamnějších šlechtických rodů, který Vsetín vlastnil, byli uherská hrabata Illésházy. Ti panství vlastnili od poloviny 17. století a to po příštích dvě stě let. Zasloužili se o zásadní změnu architektonické podoby města i o osudy jeho obyvatelstva. Byli tvrdí katolíci, což u obyvatel vyvolávalo četná povstání. K uklidnění situace významně přispěl až toleranční patent, vydaný v roce 1781.

Roku 1647 byla na město povýšena i osada při levém břehu Bečvy, nazvaná Dolní město Vsetín, která s druhou polovinou Vsetína často vedla spory a roku 1849 byly obě části sloučeny.

V 19. století zde byly zakládány parní pily (vzhledem k obrovským zásobám dřeva v okolních lesích), sklárny a výrobny sirek. Vsetín však mimořádně proslavila výroba kvalitního ohýbaného nábytku továren bratří Thonetů a Jakuba a Josefa Kohnů.

Od roku 1909 se Vsetín stal okresním městem.

Pamětihodnosti a zajímavá místa

Nejcennější pamětihodností je ve Vsetíně zdejší renesanční zámek z počátku 17. století, ve kterém je ke shlédnutí nejen zámecký interiér, ale také expozice regionálního muzea Valašska.

K protestantské minulosti Vsetína se dnes hlásí evangelický kostel Dolního sboru a helvetský evangelický kostel Horního sboru.

Největší městský park je ve Vsetíně znám pod názvem Panské zahrady.

 

Autor: Andrea Štyndlová