ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Vsetín (zámek)

Renesanční zámek ve Vsetíně je nejstarší historickou budovou v tomto centru Valašska a jeho věž dodnes dohlíží na prastarou cestu, vedoucí k beskydským horským průsmykům. V současné době v zámecké budově ve Vsetíně sídlí Muzeum regionu Valašsko, jehož sbírky se snaží zachytit život na Valašsku a historii nejen zámku, ale i Vsetína.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Horní nám. 2, Vsetín
GPS: 49.34064640, 17.99912830
Vsetín (zámek) map

Vsetín (zámek) - zajímavosti

Kromě vsetínského zámku patří pod správu Muzea regionu Valašsko také zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, hvězdárnu ve Vsetíně nebo park Lešná. Návštěvníci mohou v zámku shlédnout čtyři stálé expozice, zahrnující uměleckohistorické muzejní sbírky, soubor ohýbaného nábytku Thonet a J & J Kohn, sbírky užitého umění a další. Poměrně nedávno byla otevřena také expozice nazvaná V tom vsetínském zámku, která návštěvníky seznamuje s historií této budovy. Jiná expozice zase ukazuje archeologické nálezy ze zámeckých sklepů, které jsou nejstarší částí zámku, a které byly odkryty během 60. let minulého století.

V místech současného zámku původně stávala tvrz, zmiňovaná od roku 1464, jejímž úkolem bylo střežení cesty do Pováží. V roce 1534 se majitelem vsetínského panství stává Jan z Pernštejna a ten ho pak roku 1548 prodal rodu Nekšů. Dědička Nekšova, Lukrécie, se v roce 1599 provdala za Arkleba z Vickova, přičemž to pravděpodobně byl právě on, který starou tvrz nechal přebudovat na renesanční zámek. Po jeho smrti se manželem Lukrécie stal Albrecht z Valdštejna. Po smrti Lukrécie připadl veškerý majetek Nekšů právě Albrechtovi z Valdštejna.

Poté, co další majitel zámku, Zdeněk Žampach, prodal v roce 1632 zámek ostřihomskému arcibiskupovi Peru Pázmánymu, stali se majiteli panství na dvě století uherští feudálové.

Mezi lety 1732 až 1733 byl zámek rozšířen a byla zrušena zámecká kaple. Další z majitelů, Josef Wachtler, nechal zámek mezi lety 1833 až 1834 přestavět v duchu módního klasicismu, a to zejména v průčelí a v interiérech. Od roku 1890 zámek vlastnili moravští průmyslníci Thonetové. Roku 1915 stihl zámeckou budovu požár a poté prošla renovací.

 

Autor: Andrea Štyndlová