ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Horní Lužnice

Přírodní rezervace Horní Lužnice se táhne mezi městečky Nová Ves nad Lužnicí a Suchdol nad Lužnicí, podél řeky Lužnice. Oblast přirozené říční nivy má délku přibližně 16 km. Osu rezervace tvoří meandrující tok Lužnice, který se často větví a vytváří slepá říční ramena. Díky každoročním záplavám vznikají tůně a jezírka, ve kterých žije mnoho vzácných a ohrožených organismů.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Dvory nad Lužnicí
GPS: 48.83791250, 14.92848140
Horní Lužnice map

Horní Lužnice - zajímavosti


V minulosti byla nivní krajina obhospodařována jako louky a pastviny, ale dnes je většina ploch přenechána přirozené sukcesi. Není zasahováno ani do vývoje toku a břehových porostů.


Po odlesnění lužních doubrav a olšin vznikla na přilehlých svazích velmi pestrá mozaika rostlin. Nejrozsáhlejší porosty tvoří rákosiny, především pak chrastice rákosovitá. V tůních a slepých ramenech se dobře daří žebratce bahenní, bublinatce jižní a vzácně zde naleznete také stolístek klasnatý. Na okrajích stojatých vod se vyskytuje kosatec žlutý, puškvorec obecný či konitrud lékařský.


Ze zvířecí říše jsou hojně zastoupené druhy měkkýšů, korýšů, vážek, jepic, pavouků, obojživelníků i ryb.

 

Autor: Marie Bukovinská