ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Velký a Malý Tisý

Chcete-li poznat významné a velké mokřady a jejich společenstvo, určitě navštivte národní přírodní rezervaci Velký a Malý Tisý. Toto území patří i k dalším chráněným celkům. Je součástí biocentra, součástí mokřadu s mezinárodním významem pod označením „Třeboňské rybníky“ a najdete ho i mezi evropskými významnými ptačími územími. Celou soustavu tvoří 11 rybníků, Velký Tisý je z nich největší. Nacházejí se zde vzácná společenstva rostlin a živočichů, závislých na vodách a mokřadech.

Užitečné informace pro návštěvníky

GPS: 49.05902780, 14.72225810
Velký a Malý Tisý map

Velký a Malý Tisý - zajímavosti

Rybníky mají členité břehy

Všechny rybníky rezervace mají členité břehy s poloostrovy, ostrůvky a zátokami. Na ně navazují pole, lesy, vřesoviště a podmáčené louky. Břehy byly dříve zcela zarostlé mokřadní vegetací, jako je rákos nebo orobinec. Přes značnou ochranu území došlo v minulém století k navýšení chovu ryb a ústupu porostů. V současnosti probíhají snahy o snížení počtu nasazovaných ryb a obnovu těchto porostů, ale bude se jednat o velmi dlouhodobou záležitost.

Ornitologická rezervace

Díky členitým břehům rybníků zde útočiště našlo mnoho vzácných druhů ptáků a vznikla zde jedna z největších ornitologických rezervací u nás. Ptáci tu nejen sídlí, ale využívají rybníky jako zastávku při migraci a také jako shromaždiště před pravidelnými odlety. U rybníků hnízdí přes 100 druhů ptáků, pozorovat je možno například orla mořského, rybáka obecného, chřástala malého, pochopa rákosního, volavku popelavou a mnoho dalších vzácných a chráněných druhů. Žije zde i velké množství brouků, obojživelníků a měkkýšů.

Podmáčené lesy a mokřadní flora

Původní doubravy a olšiny byly pokryty vodní hladinou rybníků. Části podmáčeného lesa se zachovaly jako vrbiny a olše. I dřívější pastviny zarůstají náletem bříz a borovic. Rákosový porost na březích rybníků je zastoupen především rákosem obecným, kapradiníkem bažinným, šípatkou střelolistou, ďáblíkem bahenním a mnoha dalšími rostlinami. Setkat se můžete i s rosnatkou okrouhlolistou. Nachází se zde desítky druhů vzácných rostlin.

Autor: Helena Syslová