ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Stožecká skála

Jednou z dominant národního parku Šumava je Stožecká skála. Vystoupíte-li na lesnatý vrch Stožec, zjistíte, že jste se octli v přírodní rezervaci, které vévodí žulová skála. Ta dostala jméno Stožecká skála a v roce 1989 byla vyhlášena přírodní památkou. Chráněna je z několika důvodů – tím hlavním jsou skalní výchozy a suťová pole, dále společenstvo smíšených lesů na těchto skalních výchozech a v okolí.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Stožec
GPS: 48.87376500, 13.82326470
Stožecká skála map

Stožecká skála - zajímavosti

Stála zde strážní věž

Na Stožecké skále můžete spatřit pozůstatky skalního strážního hradu, který pochází pravděpodobně ze 13. století a měl chránit tzv. Zlatou stezku. Ta sloužila k dopravě soli z Alp až do Prachatic a odtud dále do celého království. Na skále těsně pod vrcholem je postavena malá dřevěná kaplička, která skrývá vodní pramen. Visel zde také obraz Matky Boží a kaplička byla i místem poutním. Kaplička v průběhu století zpustla a byla renovována až v r. 1988.

Proud suti tvoří kamenné moře

Stožecká skála stojí na vrchu Stožec, měří kolem 30 m a směrem dolů vytváří proud suti, který je označován také jako kamenné moře. Z vrcholku je krásná vyhlídka do okolní krajiny, především na Třístoličník, horu, která leží na pomezí Čech, Rakouska a Německa a kde se podle legend setkávali panovníci těchto zemí. Pozoruhodné jsou i smíšené lesy na úpatí, jedná se o zbytky pralesovitých lesů, které rostou na suťových svazích. Původní prales byl poničen náhodnou těžbou, jeho zbytky jsou chráněné.

Projděte se po naučné stezce

Při procházce po naučné stezce ke Stožecké skále projdete centrem národního parku Šumava. Pod vrchem Stožec si můžete odpočinout v přístřešku, kde je také možno odložit kola. Odtud vede stezka k dřevěné kapličce a k výstupu na Stožeckou skálu, kde se můžete věnovat výhledům do krajiny. Stezka měří 1,5 km. Oblast se pro svou zachovalou krásu stala nejdříve chráněným přírodním výtvorem, později rezervací a nyní patří do I. zóny NP Šumava.

 

Autor: Helena Syslová