ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Trojmezná hora

Součástí I. zóny Národního parku Šumava je i přírodní památka Trojmezná hora. Najdete ji v okrese Prachatice, nedaleko obce Nová Pec. Patří sem samotná oblast celé Trojmezné a Plechého včetně Plešného jezera. Předmětem ochrany jsou smrkové porosty nacházející se v nejvyšších polohách na české straně Šumavy a další přírodní unikáty. Rezervace se rozkládá v nadmořské výšce přes 1000 metrů.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Plešné jezero, Nová Pec
GPS: 48.77270000, 13.81377920
Trojmezná hora map

Trojmezná hora - zajímavosti

Vzácné přírodní výtvory

Horské smrky, bučiny, klečové porosty, Plešné jezero vzniklé činností ledovce a kamenná moře dělají tuto oblast velice cennou. Kromě ledovcového jezera a kamenného moře, které patří k vzácným přírodním výtvorům, zde najdete i pozoruhodnosti vzniklé lidskou činností, jako je např. Schwarzenberský plavební kanál. Žijí zde také některé vzácné druhy rostlin i živočichů.

Chráněné rostliny i živočichové

Horské smrčiny zde byly mnohem četnější, poničila je však kůrovcová kalamita. Občas zde můžete vidět i jeřáby, porosty kleče zde patří k nejvýznamnějším u nás. Prohlédnout si můžete i nejvýše položené šumavské vrchoviště. I Plešné jezero poskytuje útočiště ojedinělých společenství. Vzácné živočichy, které můžete vidět, zastupuje například tetřev hlušec, střízlík obecný nebo datlík tříprstý. Na Trojmezné hoře lze poznat takový prales, jaký byl v době našich předků. Ten zde zůstal zčásti zachován. Stezka začíná u Plešného jezera a končí u pomníčku spisovatele Adalberta Stiftera.

Přitažlivé výhledy

Trojmezná leží na státní hranici s Německem. Je to hora se dvěma vrcholy, ten vyšší se nachází na českém území, nižší již patří do Německa. Těsně pod vrcholem se setkávají tři hranice – česká, rakouská a německá. Na tomto místě je mezník s názvy států a státními znaky. Ze samotného vrcholu je velmi dobrý rozhled, krásně jsou vidět například Alpy nebo rozlehlé šumavské hvozdy.

 

Autor: Helena Syslová