ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Lednické rybníky

Lednice na Moravě, to není jen nádherný romantický zámek postavený v duchu anglické gotiky, ale také Lednické rybníky, významné pro mnoho druhů rostlin a živočichů. Rozhodně stojí za návštěvu.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Lednice na Moravě
GPS: 48.77472190, 16.77777810
Lednické rybníky map

Lednické rybníky - zajímavosti

Součástí Lednicko – valtického areálu je i národní přírodní rezervace Lednické rybníky, vyhlášená v roce 1953. Významné hnízdiště vodních ptáků se rozprostírá na ploše 552,5 ha. Rezervace se skládá z pěti rybníků, ze kterých jsou čtyři napájeny potokem Včelínek. Jsou to rybníky Hlohovecký s 68 ha, Prostřední se 47 ha, Mlýnský zvaný též Apollo s rozlohou 86 ha a největší rybník Moravy Nesyt s rozlohou 296 ha. Posledním rybníkem je Zámecký rybník v zámeckém parku Lednice, který je bohatě členitý a zabírá plochu 24 ha.

Rybníky byly založeny již ve středověku v močálovité krajině. Původně byl rybník Nesyt ještě větší a patřil k němu malý rybník Výtopa, ten dnes ale do rezervace nepatří.

Lednické rybníky jsou jednak chráněny jako významná ptačí oblast, ale také jako významný mezinárodní mokřad podle Ramsarské úmluvy.  Ptáci zde nejenom hnízdí, ale střetávají se tu i při svých každoročních tazích. Také se jedná o významné odpočinkové místo ptačích tahů.
Břehy rybníků jsou zarostlé porosty rákosu a orobinců, u rybníka Nesyt naleznete slanomilnou květenu. Břehové porosty všech rybníků kromě Nesytu jsou upraveny po vzoru anglických parků a doplněny exotickými dřevinami a menšími stavbami zvanými salety.

Každoročně se na rybnících provádí letnění, což je ponechání rybníka alespoň částečně bez vody po dobu vegetačního období. Dochází tím také k mineralizaci rybničních sedimentů a vlivem proschnutí dna i k popraskání vrstev usazeného bahna. To prospívá k provzdušnění spodních vrstev bahna. Letnění má pozitivní dopad na rostliny i živočichy, litorální porosty mohou regenerovat.

 

Autor: Marie Bukovinská