ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Meandry řeky Moravy

Navštivte místo, kde se natáčel kultovní film Cesta do pravěku. Možná zde zůstaly nějaké rekvizity.
Přírodní památka Meandry Moravy, nazývaná též Osypané břehy nebo Moravská Sahara, je součástí přírodního parku Strážnické Pomoraví. Meandry naleznete na řece Moravě asi 1 km před soutokem s Veličkou, v těsné blízkosti velké pískovny. Řeka tu vytváří až 13 m vysoké pískové stěny postupným zařezáváním se do vátých písků, což je písek tvořený křemennými zrny s minimem jiných minerálů.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Strážnice
GPS: 48.91952580, 17.27836890
Meandry řeky Moravy map

Meandry řeky Moravy - zajímavosti

Duny jsou osázeny borovým lesem a poušť připomíná jen sousední obrovská pískovna. Břehy jsou tvořeny štěrkovými mělčinami s písčitými plážemi.

Důvodem ochrany je přirozené koryto řeky, kde se vyskytuje řada chráněných živočichů a rostlin. Z rostlin zde naleznete především pískomilné druhy, mezi kterými vévodí kolenec jarní, pavinec modrý nebo silenka ušnice. Meandry jsou významným hnízdištěm ptáků, můžete zde pozorovat ledňáčka říčního, volavku popelavou nebo čápa bílého. Z ostatních živočichů pak hrouzka běloploutvého, bobra evropského nebo ještěrku zelenou.

 

Autor: Marie Bukovinská