ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Mokřady pod Vlčkem

Přírodní rezervace Mokřady pod Vlčkem se nazývá podle nedalekého vrchu Vlček. Je to místo, které sice člověk svou činností ovlivnil, ale na jehož území zůstala zachována i nedotčená původní příroda. Takový kousek uchované původní krajiny si na Mokřadech pod Vlčkem můžete prohlédnout i Vy. Mokřadní louky s řídkým smrkovým porostem poskytují útočiště mnoha vzácným druhům rostlin i živočichů.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Prameny
GPS: 50.03912810, 12.72983110
Mokřady pod Vlčkem map

Mokřady pod Vlčkem - zajímavosti

Přírodní rezervace zde má dvě části

Mokřady pod Vlčkem jsou složeny ze dvou základních částí – severní a východní. Celek se nachází na rozhraní Tepelské vrchoviny a Slavkovského lesa a jsou zde četné turistické cesty a cyklotrasy. V severní části můžete obdivovat slatiny a početné rybníčky, východní část je proslulá výrony plynů, tzv. mofetami. Na celém území je velké množství pramenů, koneckonců toto území najdete v blízkosti obce Prameny. Mokřadní společenstva tu přecházejí do luk nebo mokřadních vrbin.

Komplex luk a nádrží je velmi cenný

Přírodní rezervace byla vyhlášena v r. 1995 a patří do správy CHKO Slavkovský les. Nachází se zde nejen rašelinné a slatinné louky a slatiniště, ale také rybníčky se vzácnými zástupci zvířecí i rostlinné říše. Není tu jediné místo, které by trpělo nedostatkem vody. Mokřady, potoky i říčky v této oblasti potkáte všude a právě podél nich se rozkládají vzácná společenství, jako je přírodní rezervace Mokřady pod Vlčkem, jejichž návštěva Vám umožní nevšední zážitek.

Mokřady jsou ukázkou různých společenstev

Mokřadní společenstva se zde nacházejí ve velmi pestré škále. Obdivujte společenstvo pramenišť se zástupci neobvyklých jmen, jako jsou tuřice dvoudomá, všivec bahenní, bařička bahenní či bahnička chudokvětá. Na slatinných lukách potkáte rosnatku okrouhlolistou nebo kruštík bahenní. Bývalé pastviny skrývají různé druhy hvozdíků, vrbiny např. úpolín nebo toliji bahenní. Roste zde i vzácná orchidej korálice trojklanná. Zvířecí říše je zastoupena tetřívky, střevlí obecnou a mnoha druhy obojživelníků.

 

Autor: Helena Syslová