ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Balinské údolí

Přírodní park Balinské údolí vznikl 16. 4. 1984. Předmětem ochrany bylo zachování území pro jeho krajinné hodnoty a využití k zotavení občanů i jejich poučení. Nachází se jihozápadně od Velkého Meziříčí a to mezi obcemi Velké Meziříčí, Oslavice, Baliny a Uhřínov. Rozkládá se na ploše 440 ha. Naučná stezka je dlouhá 5 km a začíná u cesty Velké Meziříčí – Uhřínov naproti odbočce k hotelu Amerika. Končí v obci Baliny. Na stezce je umístěno 16 informačních tabulí s interaktivními prvky. Nejvýznamnějšími živočichy Balinského údolí jsou ledňáček říční, skorec vodní a vydra říční. Nejvýznamnějšími rostlinami jsou kociánek dvoudomý, vemeník dvoulistý, ostřice tlapkatá a jalovec obecný.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Velké Meziříčí
GPS: 49.35288690, 15.99182500
Balinské údolí map

Balinské údolí - zajímavosti

Seznam zastavení naučné stezky:


• Vývoj terénu
• Bobr a vydra
• Básníci naší krajiny
• Louky a pastviny
• Polní krajina
• Rybníky