ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Žlunické polesí

Žlunické polesí najdete na Jičínsku poblíž obce Sekeřice. Tato přírodní památka se rozkládá na ploše 231 hektarů a je vymezena obcemi Sekeřice, Žlunice, Slavhostice a Chroustov. Přírodní památkou bylo Žlunické polesí vyhlášeno v roce 1990. Důvodem pro vyhlášení ochrany je snaha zachovat lesní porost a chráněné a ohrožené druhy rostlin, především porost dubů a habrů a teplomilné rostliny. Složení zdejšího porostu je typické právě pro Jičínsko.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Žlunice
GPS: 50.29658000, 15.36197970
Žlunické polesí map

Žlunické polesí - zajímavosti

Lesní porost je domovem vzácných rostlin

Tam, kde je lesní porost stálý, je udržován jen s minimálními zásahy nebo zcela bez zásahu člověka, najdete nejen běžné druhy rostlin, ale i některé z rostlin vzácných, které se v jiných podobných lokalitách nevyskytují. V Žlunickém polesí najdete například třezalku chlupatou, kamejku modronachovou, strdivku jednokvětou, vikev hrachovitou a vikev kašubskou, medovník velkokvětý a další méně obvyklé rostliny.

Polesí je zajímavé i z geologického hlediska

Samotná přírodní památka se nachází na plochém návrší, které je součástí Východolabské tabule. Půdu zde tvoří především sedimenty, vápnité jílovce a slínovce. Na povrchu se nacházejí štěrky a písky typické pro terasy Cidliny. I složení povrchu vytváří vhodné podmínky pro růst porostů typických právě pro oblast Jičínska.

Úkryt zde našli ohrožení živočichové

Les poskytuje možnost úkrytu a hnízdění i ohroženým druhům ptáků. Na okraji lesa se můžete setkat s hnízdící žluvou hajní, za dravce je zde možno jmenovat krahujce obecného, jestřába lesního nebo káně lesní. Samozřejmě zde můžete pozorovat i obvyklé druhy živočichů, kteří lesy tohoto typu obývají. Zvířecí obyvatelé tu mají poměrně klidno, polesí leží stranou oblíbených turistických tras. Pokud však do této oblasti zavítáte, budete mít možnost spatřit a slyšet tyto méně obvyklé živočichy a pozorovat místní rostlinstvo.

 

Autor: Helena Syslová