ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Braunův betlém u Žirče

Přírodní sochařská rezervace je dnes již zlomkem původního unikátu. Jde o biblické výjevy, jež dal ve 20. letech 18. století vytvořit hrabě F. A. Špork, majitel nedalekého Kuksu, dílně M. B. Brauna (1684  - 1738). Přál si mít pro své hosty, přijíždějící za léčivými prameny místních lázní, ještě jedno relaxační a meditační místo.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Hřibojedy
GPS: 50.39702000, 15.84741030
Braunův betlém u Žirče map

Braunův betlém u Žirče - zajímavosti

V letech 1723 - 1732 tedy vzniká v Novém lese u Žirče, kde sídlili jemu zcela nenaklonění jezuité, jakýsi park s postavami tesanými do pískovcového základu. Ve své ryzí podobě zde bylo ke zhlédnutí několik plastik Krista pokoušeného ďáblem, socha sv. Jeronýma se lvem, nádherné fontány a kašny, některé i z růžového mramoru aj. V současnosti se zde setkáte jen s torzem té vší nádhery, přesto by bylo hříchem do zvláštního lesa nezavítat. Když totiž spatříte třeba barokní kašnu, jež uprostřed lesa budí dojem přízraku, jistě ani na chvíli nebudete litovat. Je takovým malým zjevením. Kašna? V lese? Nezvyklé...

Zajímavé jistě je, že původně byly všechny sochy barevně pojednány neboli polychromovány. Už jen okrajově lze na pár místech spatřit, že tomu tak skutečně bylo. Každopádně se barokní počin Braunovy skupiny řadí k vrcholům umění své doby vůbec. Stejně jako se sochař zapsal do zpodobnění Ctností a neřestí na Kuksu, i zde vryl nesmazatelnou stopu svého umění.

Celý park byl nenávratně poškozen nejen vlivy počasí; především vzal za své za doby výstavby Josefovské pevnosti v letech 1781 - 1787. Tehdejší společnost hledala kámen k těžbě, kde se dalo, a neobešla ani Nový les. Nepochopitelné, leč bohužel pravdivé konstatování. A nejde zdaleka jen o tuto památku. Podobné osudy čekaly na mnoho jiných.

 

Autor: Marcela Horká, Vlastimil Hloupý