ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Bílá Opava

Na jižních svazích Pradědu u chaty Barborka pramení ve výšce 1280 m řeka Bílá Opava. Její horní tok je od roku 1963 přírodní rezervací, neváhejte a vypravte se přímo do jejího centra.
Žlutá turistická značka, spojená s naučnou stezkou, Vás provede kaňonem, kde můžete pozorovat peřeje. Zde se cesta rozděluje na tu extrémně náročnou a mírnější, vedoucí po hraně kaňonu. Rozhodnete-li se pro náročnější trasu, značenou žlutou značkou, čekají Vás nejkrásnější 2 km Jeseníků. Budete muset překonat mnoho lávek a žebříků stoupajících vysoko nad koryto řeky, projít těsně kolem vodopádů či po cestě jištěné pouze řetězy. Cesta se pak spojí s modrou turistickou značkou a dále je schůdná bez větších problémů. Žlutá stezka je v zimě pro turisty uzavřená.
Cestou po naučné stezce, čítající celkem 10,5 km, minete sedm informačních tabulí, které nabízí základní informace o přírodě. Zde se mimo jiné dozvíte, že tu rostou chráněné rostliny jako růže alpská, havéz českáčkový, papratka alpská či mléčivec alpský. Z živočichů je tu mnoho zejména chráněného ptactva, např. konipas horský, skorec vodní, sýkora parukářka, kulíšek nejmenší. Nesmíme opomenout ani okáče sudetského, který žije zde a nikdo jinde. Pokud se na stezku vydáte brzy ráno, možná budete mít štěstí a potkáte vysokou zvěř či kamzíky, kteří se v těchto lesích pohybují.
Četné peřeje a vodopády vznikly díky různým horninám, z nichž každý má jinou schopnost odolávat vodní erozi a zvětrávání. Některé rulové balvany byly říčkou vymlety do podoby tzv. hrnců, které známe z Mumlavy. Největším vodopádem Bílé Opavy je Velký vodopád, vysoký 7,9 m. Bystřina tímto vodopádem a navazujícími peřejemi překonává výškový rozdíl 17 m.
V roce 1997 bylo strháno mnoho lávek a můstku v důsledku záplav. Řeka se vylila z původního řečiště a našla si nové. Další katastrofou, která toto krásné místo poničila, byla vichřice v roce 2005. Bylo vyvráceno a zlámáno mnoho stromů, sesunula se půda, znovu se zničili opravené můstky. Část stezky tedy nyní vede pasekou.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Karlova Studánka
GPS: 50.07570000, 17.24806690
Bílá Opava map

Bílá Opava - zajímavosti