ToulejSe.cz
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu

Králický sněžník

Obujte si pevné pohorky a vyrazte na výlet do překrásné panenské přírody.
Národní přírodní rezervace Králický sněžník se rozprostírá na ploše 1694,67 ha ve výšce 820 – 1424 m. Rezervací byl vyhlášen v roce 1990. Pod ochranou tu jsou především společenstva vázaná na geologický podklad a reliéf horského masívu. Své zástupce zde mají společenstva vrcholových holí, v hřebenových polohách pod horní hranicí lesa pak původní lesní porosty s místním ekotypem smrku a vrchovištní rašeliniště.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: , Staré Město/Dolní Morava
GPS: 50.16497640, 16.85675310
Králický sněžník map

Králický sněžník - zajímavosti


Králický sněžník vznikl tektonickými zdvihy v mladších třetihorách a je tvořený přeměněnými horninami (rulami a svory). V menší míře se zde pak vyskytují krystalické vápence a dolomity, amfibolické břidlice a kvarcitické břidlice. Později, ve čtvrtohorách, bylo území modelováno ledovcem. Ten zapříčinil vznik mrazových srubů, kamenných moří a v údolí řeky Moravy pozoruhodnému krasu s jeskyněmi.


Ze vzácných druhů rostlin se zde vyskytuje například Oměj šalamounek, Kamzičník rakouský nebo Zvonek vousatý. Z chráněných živočichů zde najdete Jeřábka lesního nebo Lindušku horskou.

 

Autor: Marie Bukovinská